PL EN


2018 | 1(94) | 11-23
Article title

DOBRE PRAKTYKI CSR W OBSZARZE PRACOWNICZYM W WYBRANYCH BANKACH

Content
Title variants
EN
CSR PRACTICES IN THE AREA OF EMPLOYEES IN SELECTED BANKS
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the 21st century, where there are more and more voices talking about problems related to the search for new employees, it is important to apply good practices in the area of employees. It is necessary to use appropriate tools and conduct appropriate personnel policy to meet the requirements of the labor market. This article will analyze the application of good CSR practices in the area of employees in selected banks operating on the Polish market. The aim of the analysis is to draw attention to the importance of a strategic approach to human resource management in today's socio-economic reality.
Year
Issue
Pages
11-23
Physical description
Dates
published
2018-05-07
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
References
 • 1. Bank Ochrony Środowiska S.A, Raport Ekologiczny 2016.
 • 2. Bombiak E. (2015), Outplacement jako narzędzie budowania reputacji przedsiębiorstwa, [w:] Administracja i Zarządzanie nr 105, Siedlce: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
 • 3. ING Bank Śląski S.A. Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego S.A. za roku 2016.
 • 4. Kozłowski M. (2016), Employer branding. Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Warszawa: Wolters Kluwer.
 • 5. mBank S.A. Raport Roczny Online Grupy mBanku za 2016 rok.
 • 6. mBank, Źródło: https://www.mbank.pl.
 • 7. Pauli U. (2015), Rozwój pracowników, W: A. Pocztowski (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa: Wolters Kluwert SA.
 • 8. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, Warszawa: PWE.
 • 9. Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2016, Bank Zachodni BZ WBK,
 • 10. Sapeta T. (2015), Zatrudnianie pracowników w przedsiębiorstwach międzynarodowych, [w:] A. Pocztowski (red.) Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynkach międzynarodowych, Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 • 11. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Banku Ochrony Środowiska S.A. w 2016 roku.
 • 12. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku S.A. w 2016 roku.
 • 13. Wojtaszczyk K. (2015), Zewnętrzny employer branding i rekrutacja relacyjna jako przykłady wykorzystania marketingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi, [w:] J. Czekaj i inni (red.) Organizacja i kierowanie nr 4, Warszawa: PAN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8fc4859-66e5-4a23-99f2-275cc38bfa2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.