PL EN


2014 | 1 | 41-56
Article title

Ryzyko kredytowe portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych

Content
Title variants
EN
Credit risk of insurance companies investment portfolio in the light of Solvency II requirements
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczących ryzyka kredytowego w działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w krajach Unii Europejskiej w latach 2007–2011. Analizie poddano strukturę portfela inwestycji zakładów ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka kredytowego, będącego pochodną struktury portfela lokat. Wskazano korzyści i zagrożenia związane z oceną ryzyka kredytowego portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń na potrzeby szacowania wymogu kapitałowego SCR
Year
Volume
1
Pages
41-56
Physical description
Contributors
 • Prof. nadzw. dr hab., Katedra Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski,
References
 • 1. Al-Darwish A., Hafeman M., Impavido G., Kemp M., O’Malley P. (2011), Possible Unintended Consequences of Basel III and Solvency II, IMF Working Paper (WP/11/187).
 • 2. Annexes to the EIOPA Report on QIS5, 14 March 2011 (EIOPA-TFQIS5-11/001).
 • 3. Bessis J. (2006), Risk Management in Banking, J. Wiley& Sons, Chichester.
 • 4. Czerwińska T. (2009), Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych – istota, uwarunkowania, instrumenty, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • 5. Czerwińska T. (2013), Profil ryzyka portfela inwestycji zakładów ubezpieczeń w świetle nowych wymogów kapitałowych Solvency II, „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, nr 3.
 • 6. Dyrektywa 2002/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5 listopada 2002 roku dotycząca ubezpieczeń na życie.
 • 7. Dyrektywa 92/49/EEC Rady z dn. 18 lipca 1992 roku w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących ubezpieczeń bezpośrednich innych niż ubezpieczenia na życie, zmieniająca dyrektywy 73/239/EEC i 88/357/EEC.
 • 8. Dyrektywa 92/69/EEC Rady z dn. 10 listopada 1992 roku w sprawie koordynacji ustaw, rozporządzeń i przepisów administracyjnych dotyczących bezpośrednich ubezpieczeń na życie oraz zmieniająca dyrektywy 79/267/EEC i 90/619/EEC.
 • 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) Dz.U. UE z 17/12/2009.
 • 10. EIOPA Report on the fifth Quantitative Impact Study (QIS5) for Solvency II, 14 March 2011 (EIOPA-TFQIS5-11/001), https://eiopa.europa.eu.
 • 11. Guidance Paper on Investment Risk Management (2004), International Association of Insurance Supervisors, Guidance Paper No. 9, October.
 • 12. Jajuga K. (2002), Inwestycje finansowe ubezpieczycieli, w: Ubezpieczenia – rynek i ryzyko, Ronka-Chmielowiec W. (red.), PWE, Warszawa.
 • 13. Long-Term Guarantees Assessment, Appendix 1: Methodology for the calibration of the adaptation (CCP) (as tested in the assessment), 14 June 2013 (EIOPA/13/297).
 • 14. QIS5 Technical Specifications, Annex to Call for Advice from CEIOPS on QIS5, European Commission Internal Market and Services DG Financial Institutions Insurance and Pensions, Brussels, 5 July 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c8fc793d-ca34-4a71-b4c1-7ee0e19e9e6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.