PL EN


2014 | 5 | 2 | 12
Article title

Znaczenie waluty kryptograficznej Bitcoin 
jako środka wymiany

Content
Title variants
Meaning of the Bitcoin cryptographic currency 
as a medium of exchange
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł prezentuje jeden z nowych elementów wirtualnej rzeczywistości, jakim jest waluta kryptograficzna Bitcoin. Praca koncentruje się na stanie oraz perspektywach rozwoju funkcji transakcyjnej tego instrumentu. Autorzy poruszyli aspekty prawne funkcjonowania Bitcoin, przeprowadzili analizę SWOT Bitcoin jako środka wymiany, a także zbadali skalę wykorzystania Bitcoin w celach transakcyjnych. Według stanu na 1 marca 2014 r. system transakcyjny stopniowo się rozwija, a mocne strony kryptowaluty przeważają nad jej słabościami, jednak przyszłość Bitcoin jako środka wymiany jest trudna do określenia.
EN
This article presents one of the new elements of virtual reality, which is the Bitcoin cryptocurrency. This thesis focuses on the condition and perspectives on development of the trading function of this instrument. The authors discuss the legal aspects of functioning of the Bitcoin, conduct a SWOT analysis of this cryptocurrency as a medium of exchange, and examin the scale of use of Bitcoin in transaction purposes. As of March 1, 2014 the trading system gradually develops and the strengths of this cryptographic currency outweigh its weaknesses, but the future of Bitcoin as a medium of exchange is difficult to determine.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9078531-b662-4309-aec4-5169eaecf5a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.