Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 141-156

Article title

Archidiakonat uniejowski w okresie staropolskim

Content

Title variants

EN
Archdeaconry of Uniejów in the old polish period

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This paper addresses selected issues relating to Uniejów archdeaconry in the Old Polish period. The town of Uniejów was the central place – a seat of the archdeaconry, decanate and, most importantly, the collegiate chapter comprising 4 prelacies and 6 canonries, and the requisite number of curacies. The vice-provost was also the village vicar, and the vice- archdeacon was the town vicar. The collegiate church ran a school and fraternities. In the town there also were: church and hospital of Holy Spirit, Oratories of St. Nicolaus, Corpus Christi, St. Adalbert, and St. Anthony the Abbot. The nearby town of Sieradz with its chapter also was one of the main archdeaconry centers. The Uniejów archdeaconry77 was a part of Gniezno archdiocese, and most probably was formed as a result of administrative reforms carried out by archbishop Jakub Świnka. In our times it was devided into four, next five and finally into six decanates comprising between 86 and 106 parishes. The Uniejów chapter was reactivated in 1990.

Year

Volume

1

Pages

141-156

Physical description

Contributors

 • Instytut Historii Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

References

 • Atlas historyczny Polski. Województwo sieradzkie i województwo łęczyckie w drugiej połowie XVI wieku, Warszawa 1998.
 • Flaga J., Bractwa religijne w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Lublin 2004.
 • Grabarczyk T., Kowalska-Pietrzak A., Szymczak J., Uniejowskie strony, Łódź-Uniejów 2008.
 • Jabłońska A., Kapituła uniejowska do początku XVI wieku, Kielce 2005 – tu podana szczegółowa literatura i źródła do dziejów kapituły i Uniejowa.
 • Janik S., 75 lat zatwierdzenia kultu św. Bogumiła, „W Uniejowie”, nr 2, 2000, s. 7.
 • Janik S., Kapituła kolegiaty Uniejowskiej, „W Uniejowie”, nr 24 , 2005, s. 12-13.
 • Józefowicz A.Z., Droga życia bł. Bogumiła (w świetle dekretu beatyfikacyjnego), „W Uniejowie”, nr 22, 2005, s. 14.
 • Librowski S., Repertorium akt wizytacji kanonicznych dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej, cz. 1 Akta przechowywane w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, z. 1, sygnatury 1-20: Akta z lat 1602-1755; z. 2, sygnatury 21-66: Akta z lat 1755-1766, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 28-29, 1974-75.
 • Litak S., Parafie w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku. Struktura, funkcje społeczno-religijne i edukacyjne, Lublin 2004.
 • Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici od r. 1000 aż do r. 1821, t. 1-5, Poznań 1888-1892.
 • Korytkowski J., Prałaci i kanonicy katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej od roku 1000 aż do dni naszych, t. 1-4, Gniezno 1988.
 • Kowalska-Pietrzak A., Prałaci i kanonicy kapituły łęczyckiej do schyłku XV wieku, Łódź 2004.
 • Krajewski L., Dlaczego święty Florian? „Uniejowskie Strony”, 2, 6, 2005, s. 10-11.
 • Krzywański W., Kult bł. Bogumiła w parafii Uniejów, „W Uniejowie”, 21, 2005, s. 4.
 • Kujawski W., Rola instytucji kościelnych w życiu miasta, (w:) Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź-Uniejów 1995, s. 373-421.
 • Różański M., Szkoły parafialne w XVI-XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim, Łódź 2003.
 • Różański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010.
 • Sowina U., Sieradz. Układ przestrzenny i społeczeństwo miasta w XV-XVI w, Warszawa-Sieradz 2004.
 • Szymczak J., Uniejów do schyłku XVI wieku, (w:) Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź-Uniejów 1995, s. 59-107.
 • Szymczak J., Jarosław z Bogorii i Skotnik (zm. 1376) arcybiskup gnieźnieński i mąż stanu, „W Uniejowie”, nr 18, 2004, s. 15-16.
 • Szymczak J., Arcybiskupi gnieźnieński: błogosławiony Bogumił i Jakub Świnka-najstarsi dobrodzieje Uniejowa i Maciej Łubieński- restaurator średniowiecznej świetności miasta, „Uniejowskie Strony”, 3, 7, 2005, s. 22-24.
 • Szymczak J., Złote czasy dla Uniejowa, „Uniejowskie Strony”, 1, 17, 2008, s. 6-7.
 • „Uniejowskie Strony”, 1/5/- 3/7/2005; 3/15/2007; 1/7/2008; 3/23/2009; 3/27/, 5/25/2010.
 • „W Uniejowie”, 2/2000; 5/2001; 16/2003; 18/2004; 21, 22, 24/2005; 26-27/2006; 29/2007; 33/2008.
 • Wiśniowski E., Parafie w średniowiecznej Polsce. Struktura i funkcje społeczne, Lublin 2004.
 • Żerek-Kleszcz H., 1995, Dzieje miasta w XVII i XVIII w., (w:) Uniejów. Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź Uniejów 1995, s. 109-153.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c90a75cd-0e1c-40fe-8445-730cd6a2dfed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.