PL EN


2016 | 13 (2) | 57-71
Article title

Kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczące danych przetwarzanych przez Kościół Katolicki. Przegląd orzecznictwa

Title variants
EN
The Competences of the Inspector General for Personal Data Protection concerning the Processing of Data by the Catholic Church. Review of Case Law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nie można przetwarzać danych osobowych ujawniających przekonania religijne czy przynależność wyznaniową. Przetwarzanie danych ujawniających przekonania religijne czy przynależność wyznaniową nie stanowi naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania statutowych zadań Kościoła Katolickiego i dotyczy wyłącznie członków Kościoła.
EN
The processing of personal data revealing the religious beliefs or religious shall be prohibited. Processing of the data revealing the religious beliefs or religious shall not constitute a breach of the Act on the Protection of Personal Data where processing is necessary for the purposes of carrying out the statutory objectives of the Catholic Church and provided that the processing relates solely to the members of the Church.
Contributors
  • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland
References
  • Barta Janusz, Paweł Fajgielski, i Ryszard Markiewicz. 2015. „Komentarz do art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych.” W Ochrona danych osobowych. Komentarz. Wyd. 6. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
  • „Czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może kontrolować zbiory danych osobowych prowadzone przez Kościół, zawierające dane osobowe członków Kościoła?.” http://www.giodo.gov.pl/318/ id_art/1715/j/pl/ [dostęp: 4.11.2016].
  • Sitarz, Mirosław. 2006. „Kartoteka parafialna.” W Leksykon Teologii Pastoralnej, red. Ryszard Kamiński, Wiesław Przygoda, i Marek Fiałkowski, 335-336. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
  • Sudak, Jan. 2013. Uprawnienie Generalnego Inspektora Danych Osobowych do kontroli przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe. LEX 189773.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c90adf96-a1c9-4af7-a029-c0a38e53d443
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.