PL EN


2015 | 7(943) | 61-78
Article title

Public Foreign Debt and Economic Growth in Ukraine

Title variants
PL
Publiczny dług zagraniczny i wzrost gospodarczy na Ukrainie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
On the surface, a rapid accumulation of public external debt over the last few years has been motivated by the logic of stabilisation policy, following a deep recession during the 2008–2009 financial crisis and slow post-crisis recovery. However, it is exactly the excessive build-up of foreign debt that is blamed for recent macroeconomic difficulties. Based on the quarterly data for the years 2000–2013, it was found within the SVAR framework that an increase in public foreign debt is associated with a short-lived increase in output, with a decline in that indicator to follow, and nominal exchange rate depreciation, with no impact on the current account. On the other hand, either the current account deficit or the exchange rate depreciation contribute to a higher debt level, while there is no output effects on the public foreign debt. Among other results, the exchange rate depreciation brings about an improvement in the current account, but its impact upon the output is restrictionary. Also, there is a virtuous two-way causality between the output and the current account that underlines the importance of external equilibrium for Ukraine’s economy. Our results are robust to changes in the length of the data sample and the choice of industrial output as a proxy for output.
PL
Szybka akumulacja zagranicznego długu publicznego Ukrainy w ostatnich kilku latach miała na celu wprowadzenie polityki stabilizacyjnej po głębokiej recesji wywołanej kryzysem finansowym z lat 2008 i 2009 i zbyt wolnym ożywieniem gospodarczym z okresu pokryzysowego. Jednak to właśnie zbyt wysoki poziom zagranicznego długu publicznego wymienia się często jako główny powód trudności makroekonomicznych Ukrainy w ostatnich latach. Na podstawie danych kwartalnych z lat 2000−2013, z wykorzystaniem modelu SVAR, ustalono, że zagraniczny dług publiczny implikuje krótkookresowy wzrost produkcji, który w dłuższym czasie zmienia jednak swój charakter na restrykcyjny, a także powoduje nominalną deprecjację kursu walutowego oraz poprawę bilansu obrotów bieżących. Z drugiej strony zarówno nadwyżka bilansu obrotów bieżących, jak i deprecjacja kursu walutowego przyczyniają się do zwiększenia poziomu długu (wpływu czynnika dochodu nie zauważono). Warto także zauważyć, że deprecjacja kursu walutowego okazała się czynnikiem poprawy bilansu obrotów bieżących, ale jednocześnie wykazała restrykcyjne oddziaływanie na dochód narodowy. W gospodarce Ukrainy występuje korzystne sprzężenie zwrotne między dochodem a bilansem obrotów bieżących, co uwypukla znaczenie równowagi zewnętrznej dla utrzymania ścieżki wzrostu gospodarczego. Otrzymane wyniki są odporne na zmiany w doborze długości próby danych oraz wykorzystanie produkcji przemysłowej jako wskaźnika dla dochodu narodowego.
Contributors
 • Politechnika Krakowska, Instytut Ekonomii, Socjologii i Filozofii, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków, Poland
 • Lviv Academy of Commerce, Tugan-Baranovskogo 10, 79005 Lviv, Ukraine
References
 • Agénor P.-R., Aizenman J. (2005), Financial Sector Inefficiencies and the Debt Laffer Curve, “International Journal of Finance & Economics”, vol. 10, no. 1, http://dx.doi.org/10.1002/ijfe.251.
 • Aguiar A., Amador M., Gopinath G. (2009), Investment Cycles and Sovereign Debt Overhang, “Review of Economic Studies”, vol. 76, no. 1, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-937x.2008.00523.x.
 • Balassone F., Franco D., Zotteri, S. (2004), Public Debt: A Survey of Policy Issues (in:) Public Debt, Papers presented at the Banca d’Italia workshop held in Perugia, 1–3 April 2004, Banca d’Italia, Roma.
 • Barro R. (1999), Notes on Optimal Debt Management, “Journal of Applied Economics”, vol. II, no. 2.
 • Baum C., Checherita-Westphal C., Rother P. (2013), Debt and Growth: New Evidence for the Euro Area, “Journal of International Money and Finance”, vol. 32, issue C, http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2012.07.004.
 • Beetsma R., Bovenberg L. (2002), Strategic Debt Accumulation in a Heterogeneous Monetary Union, “European Journal of Political Economy”, vol. 19, no. 1.
 • Benigno P., Missale A. (2004), High Public Debt in Currency Crises: Fundamentals versus Signaling Effects, “Journal of International Money and Finance”, vol. 23, no. 2, http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2003.10.006.
 • Bianchi J. (2011), Overborrowing and Systemic Externalities in the Business Cycle, “American Economic Review”, vol. 101, no. 4.
 • Blanchard O. (1983), Debt and the Current Account Deficit in Brazil (in:) Financial Policies and the World Capital Market: The Problem of Latin American Countries, ed. by P. Aspe, R. Dornbusch and M. Obstfeld, University of Chicago Press, Chicago.
 • Cecchetti S., Mohanty M., Zampolli F. (2011), The Real Effects of Debt, “BIS Working Papers”, no. 352, Bank for International Settlements, Basel.
 • Daud S., Podivinsky J. (2011), Debt-Growth Nexus: A Spatial Econometrics Approach for Developing Countries, “Transition Studies Review”, vol. 18, no. 1, http://dx.doi.org/10.1007/s11300-011-0190-6.
 • Eicher T., Schubert S., Turnovsky S. (2008), Dynamic Effects of Terms of Trade Shocks: The Impact on Debt and Growth, “Journal of International Money and Finance”, vol. 27, no. 6, http://dx.doi.org/10.1016/j.jimonfin.2007.04.015.
 • Elmendorf P., Mankiw G. (1999), Government Debt (in:) Handbook of Macroeconomics, vol. 1, Chapter 25, ed. by J. Taylor and M. Woodford, Elsevier, New York, pp. 1615–1669.
 • Herndon T., Ash M., Pollin R. (2014), Does High Public Debt Consistently Stifle Economic Growth? A Critique of Reinhart and Rogoff, “Cambridge Journal of Economics”, vol. 38, no. 2, http://dx.doi.org/10.1093/cje/bet075.
 • Lane P. (2004), Empirical Perspectives on Long-term External Debt, “Topics in Macroeconomics”, vol. 4, no. 1, http://dx.doi.org/10.2202/1534-5998.1152.
 • Reinhart C., Reinhart V., Rogoff K. (2012), Public Debt Overhangs: Advanced-economy Episodes since 1800, “Journal of Economic Perspectives”, vol. 26, no. 3, http://dx.doi.org/10.1257/jep.26.3.69.
 • Reinhart C., Rogoff K. (2010), Growth in a Time of Debt, “American Economic Review”, vol. 100, no. 2, http://dx.doi.org/10.1257/aer.100.2.573.
 • Sen S., Kasibhatla K., Stewart D. (2007), Debt Overhang and Economic Growth – the Asian and the Latin American Experiences, “Economic Systems”, vol. 31, no. 1, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecosys.2006.12.002.
 • Yared P. (2010), Politicians, Taxes and Debt, “Review of Economic Studies”, vol. 77, no. 4.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9103973-e00f-4914-9001-ebbc9a7f0c4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.