PL EN


2013 | 4 (25) | 103-119
Article title

Instytucjonalna ochrona tajemnic przedsiębiorstwa w wybranych krajach. Wnioski dla Unii Europejskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Institutional protection of trade secrets in selected countries. Recommendations for the European Union
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
There are many assets that give companies strength, capabilities, potential, and business advantage over the competition. These assets must be adequately overseen, protected and maintained. One of the examples of such a critical organization resource is information that may have a form of so-called intellectual property. Intellectual property (intangible assets in the form of information) has become significantly important in relation to the processes of international trade development, technology transfers, and globalization. A lot of authors, including many recognized authorities in law, management and/or economics, recognize intangible assets as key resources of the enterprise, that enable achieving a sustainable competitive advantage (the company’s ability to offer more favorable terms and conditions of purchase to its customers, and consequently reap greater benefits than other market players). Hence the need for their adequate protection, especially taking into account multiple threats coming out of globalization of trade and international economic cooperation. Many activities in this area belong to the company itself. However; the legal framework of intellectual property protection that is properly designed can foster the promotion of innovation in industry, and conflict-free operation of international trade. Therefore, the main purpose of this article is to present the role of intangible assets in today’s economy and provide an overview of the major differences in protection and law enforcements provided by state institutions in selected countries. Wherein, the definition of intangible assets - due to width and depth of the research area - has been limited to confidential business information (often also referred to as trade secrets or business secrets). By trade secrets we generally mean undisclosed to the public technical, technological, commercial or organizational information, that an owner has taken the necessary action to maintain its confidentiality. In other words, they are confidential information of commercial or economic value, maintained by their covert nature, where the owner has taken appropriate measures to protect them, for example, by forcing confidential agreements or through restrictive terms of access to essential technical knowledge, such as know-how.
Keywords
Contributors
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych
References
 • Adams M., Oleksak M., Intangible Capital, Praeger, Santa Barbara, CA 2010.
 • Czekaj J., Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 • Dolińska M., Pomiar kapitału intelektualnego kreującego innowacje i wartość organizacji, [w:] A. Potocki (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Fischer B., Świerczyńska-Głownia W., Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 • Goliński M., Przemiany współczesnej gospodarki związane z zastosowaniami TI, [w:] M. Kuraś (red.), Strategia Systemów Informacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 • Grzywińska A., Okoń S., Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej, Helion, Gliwice 2010.
 • Hamel G., Prahalad C.K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999.
 • Jarosz M., Wstęp, [w:] M. Jarosz (red.), Instytucje; konflikty i dysfunkcje, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012.
 • Jeżak, J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Kaczmarek T.T., Globalna gospodarka i globalny kryzys, Difin, Warszawa 2009.
 • Kasprzyk L., Sankcje ekonomiczne jako narzędzie w polityce międzynarodowej, [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar, G. Michałowska, S. Przymies, J. Symonides, R. Zięba (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 • Kozioł L., Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości, [w:] A. Potocki (red.), Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacji, Difin, Warszawa 2007.
 • Kozłowska-Kalisz P., Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2006.
 • Koźmiński A.K., Wstęp, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Łaski K., Mity i rzeczywistość w polityce gospodarczej i w nauczaniu ekonomii, Fundacja Innowacja, Warszawa 2009.
 • Łukaszuk L., Dobra intelektualne. Problemy międzynarodowej ochrony, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Malara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym. Teoria i praktyka, C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • March J.G., Olsen J.P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Morawski M., Topczewski W., Informacja jako podstawa kształtowania przewagi konkurencyjnej w sektorze ubezpieczeniowym, [w:] R. Borowiecki, J. Czekaj (red.), Zarządzanie zasobami informacyjnymi w warunkach nowej gospodarki, Difin, Warszawa 2010.
 • Niedojadło T., Nowak O., Internet i aplikacje sieciowe – szansa rozwoju dla przedsiębiorstwa, [w:] M. Kuraś (red.), Strategia Systemów Informacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1999.
 • Obłój K., Strategia sukcesu firmy, PWE, Warszawa 2000.
 • Porter M.E., Millar V.E, How information gives you competitive advantage, “Harvard Business Review” 1985, July-August.
 • Sitko-Lutek A. (red.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Stec P. (red.), Ochrona własności intelektualnej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2011.
 • Stewart H., Treasury’s role as the custodian of value for intellectual property and critical information: The impact of operational security on valuation, “Journal of Corporate Treasury Management” 2009.
 • Szymanek T., Umowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji, Warszawa 2009.
 • Teece D.J., Managing Intellectual Capital, Oxford University Press, Oxford 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9114cc7-54d2-4f2e-b7dc-762bcdb40a4c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.