PL EN


2014 | 34 | 127-144
Article title

Cyberprzestrzeń pierwotna i jej religia

Content
Title variants
EN
Primeval Cyberspace and Its Religion
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wiele wynalazków ma swe źródła w wyobraźni artystów, ich marzenia i wizje wyprzedzają rozwiązania techniczne. W 1982 roku amerykański pisarz William Gibson wykreował koncepcję cyberprzestrzeni i zilustrował ją w nowelach i powieściach. Mona Liza turbo przedstawia świat, w którym nie istnieją tradycyjne systemy i wartości, nie ma też religii monoteistycznych. Duchowość pozostaje jednak elementem natury człowieka nowej ery. Religią cyberprzestrzeni jest zaś vodou, którego „mechanizm” przypomina sposób funkcjonowania wirtualnej rzeczywistości i odpowiada potrzebom post-industrialnego i post-ludzkiego środowiska. Opiera się na przeżywaniu i bezpośrednim doświadczaniu, polega na wnikaniu w struktury, jest antydogmatyczne i wielorakie, Boga określa niejasno, daje dużą dowolność na poziomie kultu i praktyk. Gibson wprowadził szereg typowych dlań zjawisk i na nich osnuł wątek kryminalny książki. Vodou, zakorzeniona w afrykańskim plemiennym kulcie wodunów, dotarło do Ameryki w XVII wieku wraz z niewolnikami. Obecnie podbija rodzącą się cyberprzestrzeń, jest chętnie wykorzystywane przy tworzeniu koncepcji i estetyki gier komputerowych.
EN
Many inventions have their sources in the artists’ imagination. In 1982 an American writer William Gibson created the term cyberspace and used it in his short story and novels. Mona Lisa overdrive shows a virtual world freed from all traditional systems, powers and values. All monotheistic religions are also absent. However, the cyberman does not deny the spirituality, and has found a religion that suits best his new needs and perspectives. So vodou is present from the very beginning of the novel, the author introduces its typical figures, loa and zombies, and builds a criminal plot on its “mechanism”. Vodou is conform to cyberspace: IT is anti-dogmatic, multiform and scattered, there is no center, no God, no arborous structure. Both are experience and feeling. Vodou derives from an ancient African cult and came to America in 17th century, with the Black slaves. Now it conquers the cyberspace as it is present in many games.
Year
Issue
34
Pages
127-144
Physical description
Contributors
  • Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku
References
  • Apollinaire, G., Chroniques d’art (1902-1918), Paryż 1960.
  • Cosentino, D.J., Sacred Arts of Haitian Vodou, Los Angeles 1995.Gibson, W., Mona Liza turbo, tł. P. Cholewa, Poznań 1997.
  • Gossling, A., Voodoo. Bogowie, czary, rytuały, Kraków 2010.
  • Kierkegaard, S., Recenzja literacka, Cieszyn 2008.
  • Kwaterko Józef, O malarstwie vodou na Haiti, „Konteksty” 01/02 (2012), s. 118-124.
  • Lévy, P., World Philosophie, Paris 2000.
  • Richman, K., Rey, T., The Somatics of Syncretism: Tying Body and Soul in Haitian Religion, „Studies in Religion-Sciences Religieuses” 3 (2010), s. 279–403.
  • Zwoliński, A., Świat voodoo.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c912c2f1-2502-4a9b-b307-9cc95a8dbdd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.