PL EN


2018 | 28 | 3 English Online Version | 71-88
Article title

Penal Order Proceedings as a Manifestation of Permissible Simplification of Certain Procedural Institutions

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Penal order proceedings are but one type of special procedure. They are characterised by a far-reaching reduction in formalism. The article discusses institutions which are characteristic for this type of proceedings, noting the admissibility of such solutions but also the dangers inherent in adjudication only on the basis of evidence collected by the public prosecutor. In addition, a detailed analysis of the positive and negative criteria for the use of penal order proceedings was presented.
Contributors
author
 • Faculty of Law and Administration of Maria Curie-Sklodowska University in Lublin
References
 • Dudka, Katarzyna, and Hanna Paluszkiewicz. Postępowanie karne. Warszawa: Wolters Kluwer, 2017.
 • Eichstaedt, Krzysztof. Postępowania szczególne w polskim procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis, 2010.
 • Eichstaedt, Krzysztof. Komentarz do art. 500–501 k.p.k.. LEX 2018. Accessed July 16, 2018. https://sip. lex.pl/#/commentary/587688318/567763.
 • Gaberle, Andrzej. Postępowania szczególne w kodeksie postępowania karnego z 1997 r. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 1998.
 • Grajewski, Jan. “Rozdział 53. Postępowanie nakazowe. Komentarz do art. 500 k.p.k.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz, by Jan Grajewski, Lech K. Paprzycki, and Sławomir Steinborn, Kodeks postępowania karnego, 2:219–43. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2006.
 • Grzegorczyk, Tomasz. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer, 2008.
 • Kruk, Ewa. “Postępowanie nakazowe.” In Postępowanie szczególne i odrębne w procesie karnym, edited by Katarzyna Dudka, 66–86. Warszawa: Wolters Kluwer, 2012.
 • Marszał, Kazimierz, Stanisław Stachowiak, and Kazimierz Zgryzek. Proces karny. Katowice: Wydawnictwo Volumen, 2003.
 • Skorupka, Jerzy. “Rozdział II. Pojęcie procesu karnego. Przedmiot i podstawa procesu.” In System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne, edited by Piotr Hofmański, 1/1: 109. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis, 2013.
 • Sowiński, Piotr K. Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności organów procesowych oraz oskarżonego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012.
 • Steinborn, Sławomir. Komentarz do art. 95 k.p.k. LEX 2018. Accessed July 18, 2018. https://sip.lex.pl /##/commentary/587696264/493704.
 • Światłowski, Andrzej. “Rozdział XVI. Typowy i atypowy przebieg procesu karnego.” In System prawa karnego procesowego. Zagadnienia ogólne, edited by Piotr Hofmański, 1/2: 193–285. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis, 2013.
 • Światłowski, Andrzej. Jedna czy wiele procedur karnych. Kraków: Arche, 2008.
 • Waltoś, Stanisław. Postępowania szczególne w procesie karnym. Postepowanie kodeksowe. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1973.
 • Waltoś, Stanisław, and Piotr Hofmański. Proces karny. Zarys systemu. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2016.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c914c132-03c9-4d3f-a683-aedb1e44955e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.