Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 11 | 2 | 199-205

Article title

The role of the concept of corporate social responsibility in building relationships and in the supply chain

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

PL
Rola koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w budowaniu relacji w łańcuchu dostaw

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Background: The aim of this article is to determine the importance of the concept of corporate social responsibility in building partnerships in the supply chain. In the recent period, one could notice that more and more international companies implementing their strategies based on the concept of sustainable development are evaluating and qualifying their suppliers basing on standards of ethics in business. Methods: This paper analyzed the requirements of the multinationals companies towards their suppliers in implementing elements of the concept of corporate social responsibility. Results: The results of the analyzes which were presented on practical examples show that buyers define to suppliers, very often detailed, standards for ethical conduct for suppliers (Supplier Conduct Principles, Principles and Standards of Ethical Supply Management Conduct) and guides for their implementation (Supply Chain CSR Deployment guidebook, Purchasing Way, Supplier Sustainability program Manual), organizing programs (Supply Chain Social Responsibility programs), implementing the Supplier Responsibility projects and developing a checklist (Supply Chain CSR Checklist) for self-evaluation of providers. Conclusions: When observing global trends one could notice that recently more and more suppliers are evaluated in terms of the fulfillment of the principles of sustainable development, guided by the economic aspects (requiring high technical quality, reliability of supply, competitive price, stable financial position, compliance with legal requirements), environmental aspects, as well as social aspects (principles based on the idea of the Global Compact). One could also perceive that many international companies signing contracts with suppliers require them to sign a declaration, obligating them to introduce the concept of corporate social responsibility by applying the principles contained in Statement on Business Practices and in compliance with the requirements of environmental requirements (Supplier Social & Environmental Responsibility Agreement).
PL
Wstęp: Celem artykułu jest określenie znaczenia koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w budowaniu partnerskich relacji w łańcuchu dostaw. W ostatnim okresie można zauważyć, iż coraz więcej przedsiębiorstw międzynarodowych wdrażając swoje strategie oparte na idei zrównoważonego rozwoju ocenia i kwalifikuje swoich dostawców kierując się standardami etyki w prowadzeniu działalności gospodarczej. Metody: W artykule przeanalizowano wymagania stawiane przez koncerny międzynarodowe swoim dostawcom w zakresie wdrażania elementów koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Wyniki: Przedstawione wyniki analiz zaprezentowanych na praktycznych przykładach wskazują, iż przedsiębiorstwa będące nabywcami definiują wobec dostawców często bardzo szczegółowe standardy zachowań etycznych (Supplier Conduct Principles, Principles and Standards of Ethical Supply Management Conduct) oraz przewodniki w zakresie ich wdrażania (Supply Chain CSR Deployment Guidebook, Purchasing Way, Supplier Sustainability Program Manual), organizując programy (Supply Chain Social Responsibility Programs), wdrażając projekty Supplier Responsibility Projects a także opracowując listy kontrolne (Supply Chain CSR Checklist) służące m.in. do samooceny kontrahentów. Wnioski: Obserwując trendy światowe można wyraźnie dostrzec, iż w ostatnim okresie coraz częściej dostawcy są oceniani pod względem spełnienia zasad zrównoważonego rozwoju, kierują się aspektami ekonomicznymi (wymagając wysokiej jakości technicznej, niezawodności dostaw, konkurencyjności cenowej, stabilnej sytuacji finansowej, przestrzegania wymagań prawnych), aspektami środowiskowymi, a także społecznymi (zasadami opartymi na idei Global Compact). Zauważyć można także, iż wiele międzynarodowych koncernów podpisując umowy z dostawcami zobowiązuje ich do podpisania także oświadczenia, obligującego ich do wprowadzania koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez stosowanie zasad zawartych w klauzulach tzw. praktyk biznesowych (ang. Statement on Business Practices) oraz w klauzulach przestrzegania wymagań środowiskowych (Supplier Social & Environmental Responsibility Agreement).

Journal

Year

Volume

11

Issue

2

Pages

199-205

Physical description

Contributors

  • The University of Lodz, Lodz, Poland

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c917537e-6bfa-4809-88d5-64e8ca14089b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.