PL EN


2015 | 18 | 2 | 159-183
Article title

O systemie kształcenia ustawicznego psychologów diagnostów w Polsce

Selected contents from this journal
Title variants
EN
On the system of continuing education in psychological assessment in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest zaproszeniem do dyskusji dotyczącej stworzenia w Polsce systemu ustawicznego kształcenia w diagnozie psychologicznej. Postulat takiego kształcenia zawarty jest w szeregu dokumentów regulujących praktykę diagnostyczną, w tym w zasadach otrzymywania Europejskiego Dyplomu Psychologa (EuroPsy). W Polsce natomiast brakuje odpowiedniego spójnego i powszechnego systemu kształcenia i weryfikowania kompetencji diagnostycznych, obecnie samo ukończenie studiów psychologicznych jest wystarczające, by móc korzystać ze wszystkich dostępnych narzędzi diagnostycznych. Badania nad kształceniem psychologów sugerują, że edukacja ustawiczna wraz z nabywaniem doświadczenia jest najlepszą drogą rozwoju kompetencji diagnostycznych psychologa. W tym kontekście w artykule zarysowanych jest szereg kwestii - oraz wyprowadzonych z nich pytań - dotyczących organizacji takiego systemu w Polsce.
EN
The article is an invitation to a discussion on creating a continuing education system in the field of psychological assessment in Poland. This kind of learning is recommended in numerous documents relating to assessment practice, including the rules of obtaining EuroPsy - the European Certificate in Psychology. There is no coherent and commonly accessible system of learning and verifying assessment competencies in Poland. A degree in psychology alone is enough to be allowed to use all the assessment tools available. Research on the education of psychologists suggests that continuing education combined with clinical practice is the best way of developing assessment competencies. In this context, the article addresses a number of problems - and questions derived from them - that focus on the task of organizing such a system in Poland.
Year
Volume
18
Issue
2
Pages
159-183
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
  • Instytut Podstaw Psychologii, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Psychologicznej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9255d4e-2778-4b16-97e0-f11dab0eccc0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.