PL EN


2013 | 4(30) |
Article title

Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011

Content
Title variants
EN
Distribution of the effects of brewing industry concentration among large and small companies operating on the polish market in 2004-2011 period
Languages of publication
Abstracts
EN
Polish beer market is characterised by a high degree of concentration. The market share of Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec and Carlsberg Polska is 90%. Many authors stress concentration as an important factor when explaining why various industries are more or less effective or more or less profitable. Firms from concentrated industries report, on average, higher profitability than those in non-concentrated industries. The aim of this paper is to analyse the differences of economic efficiency of large (group I) and small (group II) entities involved in the production of beer. Evaluation of the effectiveness of the test group of companies was based on selected financial ratios (return on assets, return on sales, inventory turnover, total debt ratio).
PL
Polski rynek piwa charakteryzuje się wysokim stopniem koncentracji. Kompania Piwowarska, Grupa Żywiec i Carlsberg Polska mają w sumie około 90% udział w rynku. Wyniki badań relacji pomiędzy stopniem koncentracji a rentownością przedsiębiorstw w sektorze wskazują, że rentowność przedsiębiorstw w sektorach skoncentrowanych jest wyższa, niż w tych o niskim stopniu koncentracji. Celem opracowania jest analiza różnic efektywności ekonomicznej dużych (grupa I) i mniejszych (grupa II) podmiotów zajmujących się produkcją piwa. Ocena efektywności badanej grupy przedsiębiorstw została oparta na wybranych wskaźnikach finansowych (rentowność aktywów, rentowność sprzedaży, rotacja zapasów, wskaźnik zadłużenia ogólnego).
Contributors
  • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
  • Bain J.S., 1951. Relation of profit rate to industry concentration. Q. J. Econ. 65, 293-324. Bain J.S., 1968. Industrial Organization. John Wiley and Sons, New York. Beer statistics 2012 edition, 2012. The Brewers of Europe. http://www.brewersofeurope.org/docs/ publications/2012/stats_2012_web.pdf. [dostęp: 15.04.2013]. Carlsberg, 2013. http://www.carlsbergpolska.pl/prasowe/Najnowsze/Pages/15_procentowy_wzrost _sprzeda%C5%BCy.aspx [dostęp: 15.04.2013]. Caves R.E., Porter M., 1977. From Entry Barriers to Mobility Barriers: Conjectural Decisions and Contrived Deterrence to New Competitors, Q. J. Econ. 91, 241-262. Caves R.E., Pugel T., 1980. Intraindustry differencesin conduct and performance: viable strate-gies in US manufacturing industries.New York University, New York Czerwonka L., Pankau E., 2005. Zastosowanie wskaźników koncentracji rynku do oceny koncen-tracji kapitału w gospodarce światowej. W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warun-kach integracji i globalizacji. Red. D. Kopycińska. Wyd. Katedra Mikroekonomii Uniwersyte-tu Szczecińskiego, Szczecin, 291-297. De Jonghe O., Vennet R. V. 2008. Competition versusefficiency: What drives franchise values in European banking? J. Ban. Financ. 32 (9), 1820-1835. Dufwenberg M., Gneezy U., 2000. Price competition and market concentration: an experimental study. Int. J. Ind. Organ. 18, 7-22. Grupa Żywiec. 2013. http://www.grupazywiec.pl/wp-content/uploads/2013/03/LD_SAR-Grupa-Zywiec-SA-MSSF-XII-20121.pdf. [dostęp: 15.04.2013]. Guzik R., Panek A., 2002. HHI – za i przeciw. Biuletyn URE 4. Horizontal Merger Guidelines. 2010. U.S. Department of Justice, http://www.justice.gov/atr/ public/guidelines/hhi.html. [dostęp: 15.04.2013]. Inforlex. 2013. www.inforlex.pl [dostęp: 15.04.2013]. Kompania Piwowarska. 2013. http://www.kp.pl/documents/article/2013_02_22_podsumowa-nie_roku_2012_w_kompanii_piwowarskiej_ip.pdf. [dostęp: 15.04.2013]. Kwoka J.E., 1998. Herfindahl Concentration with an Import Fringe and Supply Constraints. Rev. Ind. Organ. 13, 401-407. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., 2004.Analiza ekonomiczno-finansowa spółki. PWE, Warszawa. Mann M., 1966. Seller Concentration, Barriers to Entry and Rates of Return in Thirty Industries. Rev. Econ. Stat. 48, 296-307. Milne G.R., 1992. A Marketing Approach for Measuring Product Market Differentiation and Concentration in Antitrust Cases. J. Public Policy Mark. 11:2 (Fall), 90-100. Porter M.E., 1979. The Structure within Industries and Companies Performance, Rev. Econ. Stat. 61, 214-227. Ravenscraft D.J., 1983. Structure-Profit Relationship at the Line of Business and Industry Level. Rev. Econ. Stat. 65, 22-31. Rhoades S.A., 1995. Market Share Inequality, the HHI, and Other Measures of the Firm-Composition of a Market. Rev. Ind. Organ. 10, 657-674. Schmalensee R., 1985. Do Markets Differ Much? Am. Econ. Rev. 75, 341-52. Shughart II W.F., 1990. The organisation of Industry. Homewood: Irwin 1990. Szewczyk M., Tłuczak A., 2011. Stopieńkoncentracji rynku telekomunikacyjnego w Polsce. W: Współczesne modele biznesu – diagnoza i perspektywy. Red. P. Antonowicz. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, 197-208. Tłuczak A., 2010. Market Concentration – methods of measurement on the basis of telecommuni-cation market in Poland. W: Market concentration and economy. Red. T. Bernat. Wyd. Uni-wersytetu Szczecińskiego, Szczecin. The Contribution Made by Beer to European Economy, The Brewers of Europe, Ernst & Young Tax Advisors and Regioplan Policy Research. 2011. http://www.brewersofeurope.org/docs/ flipping_books/contribution_report_2011/index.html [dostęp: 15.04.2013]. Tyran M.R., 2004. Wskaźniki finansowe. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków. Zaleska M., 2002. Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c925603d-4c58-49d0-976a-b6f7ff8addf5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.