PL EN


2019 | 22 | 3(84) | 76-81
Article title

Cykl prezydencki i parlamentarny a koniunktura na polskim rynku akcji

Title variants
EN
The presidential and parliamentary cycle and the economic situation on the Polish stock market
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule dokonano analizy wpływu prezydenckiego cyklu w USA oraz parlamentarnego cyklu w Polsce na koniunkturę na polskiej giełdzie. Jako wskaźnik owej koniunktury użyto indeksy giełdowe WIG, WIG20, WIG40 i WIG80 w okresie od 1995 do 2017 roku. Cykl prezydencki w USA wpływa na globalne rynki finansowe przez silne powiązania kapitałowe oraz wiodącą rolę USA na światowym rynku akcji, jednak zgodnie z wynikami to polski cykl parlamentarny jest statystycznie lepszym narzędziem w prognozowaniu stóp zwrotu krajowych indeksów giełdowych. Inwestując jedynie w 2. i 3. roku cyklu parlamentarnego, w badanym okresie można było generować bardzo wysokie stopy zwrotu, odpowiednio: 29,5% (2. rok po wyborach) i 27,8% (rok 3. – przedwyborczy). W pierwszym i ostatnim (wyborczym) roku cyklu stopy zwrotu były bliskie zera (uśrednione dla wszystkich indeksów).
EN
The article analyzes the impact of the presidential cycle in the US and the parliamentary cycle in Poland on the market situation on the Polish stock exchange. The WIG, WIG20, WIG40 and WIG80 stock indices in the period from 1995 to 2017 were used as an indicator of this stock market situation. The presidential cycle in the US affects the global financial market through strong capital ties and the leading role of the US in the global stock market, however, according to the results, the Polish parliamentary cycle is a statistically better tool for forecasting rates of return on Polish stock indices. By investing only in the 2nd and 3rd years of the parliamentary cycle, in the period under review, it was possible to generate very high rates of return, respectively: 29.5% (2nd year after the election) and 27.8% (3rd year – a pre-election year). In the first and last year (election year) of the cycle, the rates of return were close to zero (averaged for all indices).
Year
Volume
22
Issue
Pages
76-81
Physical description
Dates
published
2019-11
Contributors
References
 • Colón-De-Armas C.A., Rodríguez J., U.S. presidential politics and the asset allocation decisions of individual investors, „Journal of Wealth Management” 2016, Vol. 19 (2).
 • Dobson J., Dufrene U.B., 1993, The impacts of U.S. presidential elections on international securitymarkets, „Global Finance Journal” 1993, Vol. 4 (1).
 • Grant J.L., Trahan E.A., Tactical asset allocation and presidential elections, „Financial Services Review” 2006, Vol. 15 (2).
 • Huang R., Common stock returns and presidential elections, „Financial Analysts Journal” 1985, Vol. 41 (2).
 • Łon E., Makroekonomiczne uwarunkowania wskaźników wyceny rynku akcji, „Pieniądze i Więź” 2005, nr 2 (27).
 • Łon E., Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Niederhoffer V., Gibbs S., Bullock J., Presidential elections and the stock market, „Financial Analysts Journal” 1970, Vol. 26 (2).
 • Nippani S., Arize A., U.S. Presidential election impact on Canadian and Mexican stock markets, „Journal of Economics and Finance” 2005, Vol. 29 (2).
 • Nippani S., Medlin W., The 2000 Presidential Election and the stock market, “Journal of Economics and Finance” 2002, Vol. 26 (2).
 • Riley W.B., Luksetich W.A., The market prefers republicans: myth or reality, „The Journal of Financial and Quantitative Analysis” 1980, Vol. 15, No. 3.
 • Swensen R., Patel J., NYSE sector returns and political cycles, „Journal of Business Ethics” 2004, Vol. 49 (4).
 • Świder W., 2019, Efekt kontynuacji i odwrócenia stóp zwrotu oraz wybrane anomalie kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1995–2017, niepublikowana rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, 2019.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c925e049-4bfe-44b5-abe8-8e1b514205d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.