PL EN


2017 | 10 | 139-153
Article title

THE UNIFORMIZATION OF THE PRINCIPLES OF TRADE SECRET PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION LAW ͵ THE IMPLICATIONS FOR POLISH LAW. A STUDY OF SELECTED ISSUES

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper covers the issues related to the Polish model of trade secret protection from the angle of harmonizing the European Union regulations stemming from the provisions of the Directive 2016/943 on the protection of undisclosed know-how and business information (trade secrets) against their unlawful acquisition, use and disclosure.
Year
Issue
10
Pages
139-153
Physical description
Dates
online
2017-09-30
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
References
 • DuVall, M. & Nowińska, E. (2010). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwejkonkurencji.Komentarz.Warszawa:LexisNexis
 • Kozłowska-Kalisz, P.(2006). Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Kraków:Zakamycze.
 • Kraus, A.& Zoll, F. (1929). Polska ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z objaśnieniami.
 • Poznań: Wojewódzki Instytut Wydawniczy
 • Kunicka-Michalska, B. (1972). Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym. Warszawa:
 • Wydawnictwo Prawnicze.
 • Kunicka-Michalska, B. (2013). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In L.Gardocki (Ed.), System prawa karnego. T.8. Warszawa:C.H.Beck.
 • Michalak, A. (2003). Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa – zagadnienia
 • materialnoprawne, cz.1. Prawo Spółek, 11, 28–36.
 • Michalak, A. (2006). Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa. Kraków: Wolters Kluwer.
 • Mozgawa, M. (2014). Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko własności intelektualnej. In M. Bojarski (Ed.), System prawa karnego, t.11. Warszawa: C.H.Beck.
 • Mozgawa, M. (2016). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Rozdział 4. Przepisy karne. In J. Szwaja (ed.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Mozgawa, M. (1996). Prawnokarne aspekty zwalczania nieuczciwej konkurencji. Prokuratura i Prawo, 4.
 • Nowińska, E. (2015). System prawa handlowego. t.3. Prawo własności przemysłowej. Warszawa: C.H.Beck.
 • Partyka-Opiela, A. (2016). Tajemnice firm chronione lepiej i jednakowo w całej Unii. Dziennik Gazeta Prawna, 108, Retrived December 2, 2017 from https://edgp.gazetaprawna.pl/
 • wydanie/697,7-czerwca-16-nr-108.html
 • Pinkalski, Z. (2017). Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w dyrektywie 2016/943 –
 • czy spowoduje zmiany w ochronie know-how? Retrieved December 9, 2017, from http://
 • traple.pl/blog/nowa-definicja-tajemnicy-przedsiebiorstwa-w-dyrektywie-2016943-czy
 • -spowoduje-zmiany-ochrony-know-how/
 • Sołtysiński, S. & Gogulski, Sz. (2016). Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Art. 11. Komentarz. In J. Szwaja (Ed.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz. Warszawa: C.H.Beck.
 • Sołtysiński, S., Szajkowski, A., Szumański, A. & Szwaja, J. (2012). Kodeks spółek handlowych. Przepisy ogólne. Spółki osobowe. Warszawa: C.H.Beck.
 • Ulliasz, M. (2001). Przestępstwo naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. Monitor Prawniczy, 22, Retrived December 7, 2017, from http://czasopisma.beck.pl/monitor-prawniczy/artykul/przestepstwo-naruszenia-tajemnicy-przedsiebiorstwa/
 • Wróbel, W. (2013). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In A. Zoll (Ed.), Kodeks karny. Część szczególna. T. II. Komentarze LEX. Warszawa: WoltersKluwer.
 • CASE LAW
 • Decision of Supreme Court of 21.March 2013r (III KK 267/12), nr 662854, Legalis.
 • Verdict of Supreme Court of 17 March 1971orzeczeniu z dnia 17.3. 1971r. (IIIKR 260/70, OSNKW [Judicial Practice of the Supreme Court] 1971, No. 10, item 151).
 • Verdict of Supreme Court of 3 April 2002,VKKN, 223/00), nr 1114325, Legalis.
 • Verdict of Supreme Courte of 3. October 2000r.(ICKN 304/00).
Notes
EN
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c925fd2f-77b1-4216-ba35-a89ee64a0900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.