PL EN


Journal
2019 | 1 | 8-26
Article title

Źle zagrana muzyka obraża bogów

Authors
Content
Title variants
EN
Badly Played Music Offends Gods
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prowadzonych analizach wskazano na bogatą i zaawansowaną kulturę muzyczną w Ameryce przed przybyciem Kolumba. Podkreślono, że prekolumbijscy muzycy przeznaczeni do posługi przy kulcie byli profesjonalnymi artystami. Nie dziwi zatem zaskakująca łatwość, z jaką muzyka przywieziona przez misjonarzy i Hiszpanów zdołała rozpowszechnić się w kulturze muzycznej Ameryki, a także zyskać uznanie odbiorców. W dalszej części analiz na przykładzie Boliwii wskazano na bogatą dokumentację muzyczną ubiegłych wieków, pochodzącą z trzech obszarów: katedr, klasztorów, misji. Uwypuklono, że to, co najbardziej odróżnia Boliwię od reszty świata na polu muzyki ubiegłych wieków, to przetrwanie muzyki ze środowiska misyjnego wśród Indian. Ponadto wskazano na sprawozdania przełożonych i biskupów ze spotkań z mieszkańcami terenów misyjnych, które wyrażają uznanie dla praktyk muzycznych w wioskach misyjnych. Ponieważ muzyki do celów kultu nie przekazywano ustnie, lecz zapisywano ją na papierze, wykształcił się urząd kopisty.
EN
Research shows existence of the rich and advanced musical culture in America before the arrival of Columbus. It emphasizes that pre-Columbian musicians destined to perform during worship services were professional artists. It is not surprising, therefore, that the music brought by missionaries and Spaniards easily managed to spread in American music culture and also gain recognition of recipients. In the later part of the analysis, based on the example of Bolivia, a rich musical documentation of the past centuries is indicated coming from three areas: cathedrals, monasteries, and missions. It is emphasized that what distinguishes Bolivia from the rest of the world in the field of music of the past ages is the survival of music from the missionary environment among the Indians. In addition, there is stress on the importance of reports of the superiors and bishops from meetings with the inhabitants of the mission areas, which express appreciation for musical practices in the missionary villages. Since music for worship was not passed on orally, but recorded on paper, the office of the copyist was formed.
Journal
Year
Issue
1
Pages
8-26
Physical description
Dates
published
2019-06-30
Contributors
author
References
  • A.L. Arce, Catálogo de copistas de música manuscrita, [w:] P. Nawrot (red.), Misiones de Moxos. Catálogos, t. 2, Santa Cruz 2011
  • Catas Anuas de 1735-1743 (Archivo de la Provincia Argentina de la Compañía de Jesús), [w:] G. Furlong, Músicos argentinos durante la dominación hispánica, Buenos Aires 1945
  • E.J.A. Maeder (red.), José Cardiel, S.J. Breve relación de las misiones del Paraguay, Buenos Aires 1994
  • J. Knogler, Relato sobre el país y la nación de los Chiquitos en las Indias Occidentales o América del Sud y las misiones en su territorio, redactado para un amigo, [w:] W. Hoffmann, Las misiones jesuíticas entre los Chiquitanos, Buenos Aires 1979
  • J.M. Peramàs, La República de Platón y los Guaraníes, tłum. J. Cortés del Pino, Buenos Aires 1946
  • L.A. Muratori, Il cristianesimo felice nelle missioni de’padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai, Venezia 1743
  • P. Nawrot, Misiones de Moxos: Catálogos, Asociación Pro Arte y Cultura APAC 2011
  • R. Stevenson, Music in Aztec and Inca Territory, Cambridge 1968
  • S.C. Valdés, La Música en las Misiones Jesuitas de Moxos, „Revista Musical Chilena”, vol. 23, 1969
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9260f95-1d57-4353-bc02-df9ca7609c6b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.