PL EN


Journal
2014 | 10 | 4 | 423-431
Article title

THE APPLICATION OF RFID IN WAREHOUSE PROCESS: CASE STUDY OF CONSUMER PRODUCT MANUFACTURER IN THAILAND

Selected contents from this journal
Title variants
PL
ZASTOSOWANIE APLIKACJI RFID W PROCESIE MAGAZYNOWYM - STUDIUM PRZYPADKU U PRODUCENTA WYROBÓW KONSUMENCKICH W TAJLANDII
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background: This warehouse has three main problems: poor accuracy of inventory location, long cycle time of receiving process and non-real time empty storage location. Therefore, the objective of this research is to improve the process in the warehouse by applying radio frequency identification (RFID) technology. Methods: There are four steps in this research. First of all, the current of the receiving process and the picking process are studied. Second is to give the guideline for RFID application. Third is to implement of RFID system in this warehouse. The last one is to compare the result of the current process and the proposed process. Results and conclusions: The passive ultra high frequency (UHF) RFID is selected for used in this warehouse. The RFID readers are attached on forklift trucks, the warehouse entrance and loading dock area. The system used RFID tags in two forms: one form used to identify pallets and another to indicate the locations of shelves on which pallets are stored. After using RFID system in this warehouse, the results showed that the accuracy of inventory location increased from 78.2% to 100%. The cycle time reduces from 66 minutes to 47 minutes which is down to 28.79%. . Moreover, the empty storage location are known real time.
PL
Wstęp: W analizowanym magazynie występowały trzy podstawowe problemy: słaby poziom dokładności określenia miejsca składowania, długi okres cyklu pozyskiwania oraz brak bieżącej informacji o pustych miejscach składowania. Celem tej pracy było poprawienie procesu w omawianym magazynie poprzez wprowadzenie technologii RFID. Metody: Badania przeprowadzono w czterech etapach. Pierwszym etapem było przeanalizowanie istniejącej sytuacji. Drugim - przekazanie wytycznym dla wprowadzenia technologii RFID. Trzecim - wdrożenie systemu FRID w analizowanym magazynie. Ostatnim etapem było porównanie wyników aktualnego procesu z proponowanym. Wybrano pasywną ultra wysoką częstotliwość (UHF) RFID do stosowania w danym przypadku. Czytniki RFID zostały przymocowane do wózków widłowych, na wejściu do magazynu oraz na polu załadowczym. Tagi RFID były używane w dwóch wersjach: do identyfikacji palet oraz do identyfikacji miejsc składowania towaru na regałach. Wyniki i wnioski: Po wprowadzeniu technologii RFID, trafność danych dotyczących lokalizacji towaru w magazynie wzrosła z 78,2% do 100%. Cykl roboczy został zredukowany z 66 minut d o47 minut, czyli 28,79%. Jednocześnie uzyskano informację o pustych miejscach składowania.
Journal
Year
Volume
10
Issue
4
Pages
423-431
Physical description
Contributors
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand
  • King Mongkut's University of Technology North Bangkok, Thailand
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9297a62-6c8a-4dde-a8b4-d544501949b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.