PL EN


Journal
2018 | 7 | 219-239
Article title

Polska mniejszość narodowościowa w Republice Czeskiej

Authors
Content
Title variants
EN
Polish Ethnic Minority In The Czech Republic
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor rozpatruje kwestie Polaków, a zwłaszcza zastanawia się nad tym, jakie mają oni możliwości rozwijania swojej tożsamości narodowej w Czechach. Zastanawia się, co pozwala im właściwie rozwijać polską kulturę, tradycję, obyczaje, folklor, język w środowisku polonijnym, reprezentując mniejszość narodowościową w Republice Czeskiej.
EN
The author considers the question of Polish people, particularly of what possibilities they have to develop their ethnic identity in Czech Republic. The author analyses the factors enabling them to cultivate Polish culture, traditions, customs, folklore and language properly in Polish community, which represents ethnic minority in Czech Republic.
Journal
Year
Issue
7
Pages
219-239
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna
References
 • Babiński D., 1994: Pogranicze etniczne, pogranicze kulturowe, peryferie. Szkic wstępny problematyki. „Pogranicze. Studia Społeczne”, tom 4, s. 5–28.
 • Borák M., Problémy polské menšiny v 90. letech [w:] Národnostní menšiny a majoritní společnost v České republice, Opava 1998, s. 230–241.
 • Borák M., Polská menšina v České republice [w:] Etnické menšiny ve střední Evropě, red. Gabal Ivan a kol, Praha 1999, s. 120–127.
 • Budniak J., Ruch ekumeniczny na Śląsku Cieszyńskim [w:] Stosunki wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim od średniowiecza do współczesności, red. P. Chmiel, J. Drabina, Ratingen 2000, s. 257–263.
 • Chlebowczyk J., Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX, Wyd. Śląsk, Katowice 1971.
 • Damborský J., Gwara czesko-cieszyńska [w:] Z badań porównawczych języków oraz dialektów słowiańskich i niesłowiańskich na ziemiach nadodrzańskich, red. J. Brzeziński, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra 1992, s. 71–75.
 • Damborský J., Národní kultura, řečové chování a interference [w:] Jazyk a literatura v česko-polském kontextu, Vyd. Ostravská univerzita, Ostrava 1994, s. 9–11.
 • Hampl L., Językowa tożsamość w przestrzeni kulturowej pogranicza czesko-polskiego regionu Śląska Cieszyńskiego na Zaolziu [w:] Świat i Słowo, filologia-nauki społeczne-filozofia-teologia. Jaka Europa? nr 2 (5), Wyd. ATH i Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego, Bielsko-Biała 2005, s. 219–323.
 • Jagiełło M., Partnerstwo dla przyszłości. Szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Kadłubiec K. D. (red.), Kultura ludowa na pograniczu, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 1995.
 • Kadłubiec K. D. a kol., Polská národnostní menšina na Těšínsku v České republice 1920-1995, Vyd. Ostravská univerzita, Ostrava 1997.
 • Kaszper R., Małysz B. (red.), Poláci na Těšínsku, studijní materiál, Vyd. Kongres Poláků v České republice, Český Těšín 2009.
 • Kłoskowska A., Tożsamość i identyfikacja narodowa w perspektywie historycznej i psychologicznej [w:] Kultura i Społeczeństwo nr 1/1992, s. 131–141.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 • Labocha J., Polsko-czeskie pogranicze na Śląsku Cieszyńskim. Zagadnienia językowe, Księgarnia Akademicka Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1997.
 • Lotko E., Czesko-polskie pogranicze językowe: sytuacja językowa na Zaolziu [w:] Śląsk w badaniach językoznawczych: badanie pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, red. I. Nowakowska-Kempny, Katowice 1993, s. 131–138.
 • Macura J., Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu, Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Republice Czeskiej, Český Těšín 1998.
 • Matyska Z., Rozwijanie sprawności i świadomości językowej dzieci w wielojęzycznym środowisku Zaolzia [w:] Szkoła na pograniczach, red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2000, s. 61–68.
 • Ogrodzka-Mazur E., Regionalizm w procesie edukacji szkolnej (studium z pogranicza polsko-czeskiego) [w:] Szkoła na pograniczach, red. T. Lewowicki, Wyd. Uniwersytet Śląski, Katowice 2000, s. 93–108.
 • Orłoś T. Z., Tysiąc lat czesko-polskich związków językowych, Wyd Universitas, Kraków 1993.
 • Sadowski A., Pogranicze. Zarys problematyki [w:] Pogranicze. Studia Społeczne, tom 1, Wyd. Filia Uniwersytet Warszawski, Białystok 1992, s. 5–7.
 • Siwek T., Małżeństwa mieszane na Zaolziu [w:] Śląsk w badaniach językoznawczych: badania pogranicza językowo-kulturowego polsko-czeskiego, tom III Rodzina: język-tradycja-tożsamość, Katowice 1997, s. 153–160.
 • Siwek T., Demografická charakteristika Poláků v České republice [w:] Polská národnostní menšina na Těšínsku v České republice, Ostrava 1997, s. 43–66.
 • Siwek T., Zahradnik S., Szymeczek J., Polská národní menšina v Československu 1945-1954, Nakl. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2001.
 • Szymeczek J., Poláci v České republice. Konflikt a integrace, [w:] Slezský sborník, 101, č. 2/2003, s. 128–141.
 • Szymeczek J., Školy s polským vyučovacím jazykem v ČR a jejich perspektiva [w:] Profesionalizace vzdělávání učitelů občanské výchovy, ed. Jaromír Pavlíček, Jelena Petrucijová, Ostrava 2004, s. 81–87.
 • http://www.msk.cz/skolstvi/polske_skolstvi.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c92fbb4a-f0c0-4bfa-9d18-9825af00d9a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.