PL EN


2014 (R. XIII) | 1(51) | 95-106
Article title

Opieka i wychowanie w szkole zintegrowanej ze środowiskiem - między starą a nową perspektywą

Title variants
EN
Care and education at school integrated with the social environment – the old and the new perspective.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Funkcja opiekuńczo-socjalna szkoły obecnie jest bardzo niedoceniona i jednocześnie przerzucona na instytucje, które nie są w stanie zdefiniować ważności problemu. W artykule zostały poruszone zagadnienia związane z szerokim tematem funkcji opiekuńczo-wychowawczej w szkole zintegrowanej ze środowiskiem. Najpierw przedstawiono najważniejsze pojęcia, takie jak: opieka, wychowanie, funkcja opiekuńcza, funkcja wychowawcza. Następnie dokonano analizy przeobrażenia funkcji opiekuńczo – wychowawczej szkoły na przestrzeni dziejów w oparciu o „starą” i „nową” perspektywę. Dobre rozpoznanie szkoły, jako instytucji i zdefiniowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczej w perspektywie instytucjonalnej stanowić może duży potencjał dla zmieniającej się oświaty w Polsce, a przede wszystkim dla dziecka, rodziny i środowiska lokalnego.
EN
Currently, a school is regarded to be a nurturing, educational and instructive institution. Polish society treats it as the institution responsible for the education of the young generation. Furthermore, in common perception school’s primary function is to teach. Currently the care and welfare at school are very limited. This article focuses on the issues related to the broad theme of care and educational functions of the school integrated with the social environment. The most important concepts such as care and educational functions are discussed. Then the transformation of the education at school in historical perspective is analyzed. Recognition of the school’s institutional dimension as well as being the care and education provider may change the situation of a child, a family and a local community in the Polish education system.
Issue
Pages
95-106
Physical description
Dates
published
2014-05-31
Contributors
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
References
 • Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2009.
 • Claparede E., Wychowanie funkcjonalne, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007
 • Jundziłł I., Zarys pedagogiki opiekuńczej, Wyd. UG, Gdańsk 1975.
 • Kelm A., Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, WSiP, Warszawa 1983
 • Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2000.
 • Kupisiewicz Cz., Słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 • Lalak D., Pilch T., Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999
 • Machel H., Wiedza, doświadczenie, praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne (red:) Marczak M., Pastwa – Wojciechowska B., Błażek M.,, Wydawnictwo Impuls 2010
 • Małyjasiak M., Integracja środowiska a efekty pracy szkoły, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, Bydgoszcz 1964
 • Materne J., Opiekuńcze funkcje szkoły. Wprowadzenie do metodyki pracy opiekuńczej, PWN, Warszawa 1988.
 • Materne J., Wychowawcze funkcjonowanie szkoły podstawowej. Konstrukcja metody badań i próba jej empirycznego zastosowania w szkołach miejskich, UMK, Toruń 1977.
 • Mendel M., Edukacja społeczna, Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w Perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Okoń W., Nowy Słownik Pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, Warszawa 2001.
 • Okoń W., Wszystko o wychowaniu, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, 1999.
 • Raczkowska J., W sprawie opiekuńczo-wychowawczej funkcji szkoły. „Problemy Opiekuńczo-wychowawcze”, nr 7, rok 2000.
 • Radlińska H., Pedagogika społeczna, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich– Wydawnictwo, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961.
 • Radziewicz J., Działalność wychowawcza szkoły, WSiP, Warszawa 1983
 • Śliwerski B., Pedagogika t.3 Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, GWP, Gdańsk 2006.
 • Theiss W., Zniewolone dzieciństwo: socjalizacja w skrajnych warunkach społeczno – politycznych, Warszawa 1996
 • Theiss W., Konopczyński M., Winiarski M., Pedagogika społeczna. Przestrzenie życia i edukacji, Wydawnictwo Pedagogium, Warszawa 2010.
 • Trempała E., Wychowanie zintegrowane w środowisku szkoły, WSiP, Warszawa 1972.
 • Trempała E., Panorama pedagogiki społecznej, Wydawnictwo Uczelniane w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.
 • Trempała E., Edukacja nieszkolna (równoległa) w warunkach przemian w Polsce, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz, 1994
 • Winiarski M., Wsparcie społeczne, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t.7, red. Pilch T., Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008
 • Winiarski M., Współdziałanie szkoły i środowiska – aspekt socjopedagogiczny, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992
 • Wołczyk J., Winiarski M., Szkoła otwarta – rzeczywistość i perspektywy, PWN, Warszawa 1976.
 • Znaniecki F., Socjologia wychowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973
 • Żebrowski J., Pedagogika opiekuńcza w okresie demokratycznych przemian, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk1998.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c937354d-8a79-4c22-bf65-b5f6c60c8edb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.