PL EN


2009 | 16 | 225-242
Article title

Ein praxisorientierter Beitrag über behutsames Übersetzen/Dolmetschen aus der polnischen in die deutsche Sprache am Beispiel ausgewählter Lexeme des Polnischen und Englischen

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Praktyczne zagadnienia dotyczące ostrożnego obchodzenia się z tłumaczeniami z języka polskiego na język niemiecki na przykładzie wybranego polskiego i angielskiego słownictwa
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wybranych leksemów z języka polskiego i angielskiego w procesie ich tłumaczenia na język niemiecki na przykładzie takich słów, jak baza, zaplecze, edycja, kondycja, dealer, panel, monitoring, developer i handicap. Słowa te tylko na pozór wydają się niekłopotliwe w tłumaczeniu. W przykładach polskich świadczyć może o tym częste występowanie tych słów w naszym języku, natomiast w przykładach z języka angielskiego – ich z pozoru globalne zastosowanie. Znaczenia przykładów z języka polskiego są na tyle niejednoznaczne, że pozwalają na szeroką interpretację. Znaczenia przykładów z języka angielskiego niekoniecznie znajdują się w jednakowej relacji w języku polskim i niemieckim. Celem artykułu jest równie' zwrócenie uwagi na merytoryczną umiejętność korzystania z Internetu w procesie translacji, który z jednej strony może potwierdzić hipotezy dotyczące wyboru danych ekwiwalentów w języku docelowym, z drugiej natomiast nie odpowiada faktycznemu użyciu i akceptowalności odpowiedniego słownictwa w społeczeństwie języka docelowego.
Year
Issue
16
Pages
225-242
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • DĄMBSKA-PROKOP, U. (1997): Śladami tłumacza. Częstochowa: Edukator – Viridis.
  • DĄMBSKA-PROKOP, U. (2000): Mała encyklopedia przekładoznawstwa. Częstochowa: Edukator.
  • DELISLE, J., LEE-JAHNKE, H., CORMIER, M. C. (Hgg.) (2004): Terminologia tłumaczenia. Übers. v. T. Tomaszkiewicz. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
  • KARCZEWSKA, D. (2002): O błędach w tłumaczeniu. In: A. Kopczyński, U. Zalewska-Okrutna (Hgg.): Język rodzimy a język obcy – komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 129–135.
  • KOZŁOWSKA, Z. (2002). O błędach językowych w tekstach polskich przekładów. In: A. Kopczyński, U. Zalewska-Okrutna (Hgg.): Język rodzimy a język obcy – komunikacja, przekład, dydaktyka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 137–148.
  • LEWICKI, R. (2002): Obcość w przekładzie a obcość w kulturze. In: ders. (Hg): Przekład – język – kultura. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 43–52.
  • LIPIŃSKI, K. (2004): Mity przekładoznawstwa. Kraków: EGIS.
  • PIEŃKOS, J. (2003): Podstawy przekładoznawstwa. Od teorii do praktyki. Kraków: Zakamycze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c93b69ec-dbd1-47ec-b3a4-c780f6baa26e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.