PL EN


2014 | 3 | 9 | 108-120
Article title

Rozszerzona skuteczność wyroków SOKiK w sprawach dotyczących klauzul niedozwolonych. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r., sygn. akt III SK 18/13

Content
Title variants
EN
Extended effect of the Competition Court judgments concerning unfair consumer terms. Case comment to the Polish Supreme Court’s judgment of 12 February 2014, no. III SK 18/13
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszej glosie komentowany jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2014 r. (sygn. III SK. 18/13), w którym to odniósł się do problemu rozszerzonej skuteczności wyroków SOKiK uznających postanowienia wzorca umowy za niedozwolone. Sąd Najwyższy opowiedział się za stanowiskiem, zgodnie z którym wyrok stwierdzający abuzywność danej klauzuli, na podstawie którego wpisywana jest ona do rejestru prowadzonego przez Prezesa UOKiK, nie wiąże przedsiębiorcy, który nie brał udziału w postępowaniu przed SOKiK. Autorzy glosy podjęli próbę krytycznej analizy wskazanego rozstrzygnięcia. W glosie wskazano argumenty znajdujące podstawę zarówno w prawie unijnym, jak i krajowym, które przemawiają za koniecznością stosowania szerokiej wykładni pojęcia rozszerzonej skuteczności wyroków SOKiK
EN
In this case note we comment the Polish Supreme Court’s judgment issued on 12 February 2014 which deals with an issue of extended effect of judgments by District Court of Warsaw – Court for Competition and Consumer Protection (hereinafter: District Court). In these judgments contract terms used by entrepreneurs may be declared unfair and abusive. The Supreme Court supported the view, according to which a judgment declaring unfairness of a contract term – on the basis of which this term is entered into a register of unfair contract terms – does not bind entrepreneur who was not a party to proceedings in the District Court. The authors of this contribution disapprove of such approach. In this case note we provide arguments, deriving both from EU and Polish law, that support the necessity of adopting a wide approach towards interpretation of an issue of extended effect of judgments of the District Court.
Contributors
  • Aplikant III roku aplikacji radcowskiej; pracownik Delegatury UOKiK w Poznaniu
  • Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; pracownik Delegatury UOKiK w Poznaniu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c93f3335-4d23-429a-9261-c2f1b064f363
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.