PL EN


2017 | XXIV | 256-274
Article title

Obóz narodowy wobec koncepcji federacyjnej w czasie II wojny światowej

Content
Title variants
EN
The national camp to the concept of federation during the Second World War
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
During World War II, the national camp preached the idea of imperialism in Central Europe. Built peacefully, the Polish empire was supposed to protect the independence and security of countries in Central Europe against Germany and the Soviet Union, and thus got the title ‘the Great Poland’. As part of the empire, nation-states were retined. The National camp was opposed to the idea of the Federation, promoted by the government-in-exile. For the ‘National camp’ idea of federation in the regional, European and global level was an anachronism. Post-war international cooperation was based on nation-states and their alliances.
Year
Volume
Pages
256-274
Physical description
Contributors
 • Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa
References
 • „Ojczyzna” 1939-1945, dokumenty, wspomnienia, publicystyka, red. Z. Mazur, A. Pietrowicz, Poznań 2004.
 • Czubiński A., Druga wojna światowa i jej następstwa, Poznań 1996.
 • Dmowski R., Polityka polska i odbudowanie państwa, t. 2, Warszawa 1988.
 • Dzienniki Czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947, t. 1 (1939-1942), red. J. Piotrowski, Wrocław 2004.
 • Eberhardt P., Polska i jej granice. Z historii polskiej geografii politycznej, Lublin 2004.
 • Europa unii i federacji. Idea jedności narodów i państw od średniowiecza do czasów współczesnych, red. K. Ślusarek, Kraków 2004.
 • Federalizm, teoria i koncepcje, red. W. Bokajło, Wrocław 1998.
 • Fertacz S., Polska myśl słowiańska w okresie drugiej wojny światowej, Katowice 2000.
 • Gardner L., Strefy wpływów. Wielkie mocarstwa i podział Europy od Monachium do Jałty, Warszawa 1999.
 • Gross F., Federacje i konfederacje europejskie: rodowód i wizje, Warszawa 1994.
 • Kamiński M. K., Edvard Beneš kontra generał Władysław Sikorski. Polityka władz czechosłowackich na emigracji wobec rządu polskiego na uchodźstwie 1939-1943, Warszawa 2005.
 • Kastory A., Winston Spencer Churchill, Wrocław 2004.
 • Kawalec K., Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939, Warszawa 1989.
 • Kulak T., Jan Ludwik Popławski, Wrocław 1994.
 • Lewandowski K., Sprawa ukraińska w polityce zagranicznej Czechosłowacji w latach 1918-1932, Wrocław 1974.
 • Marszałek A., Europejska idea integracji międzynarodowej w perspektywie historycznej, Toruń 2008.
 • Moczulski L., Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999.
 • Pestkowska M., Kazimierz Sosnkowski, Wrocław 1995.
 • Polska – Kresy – Polacy. Studia historyczne, red. S. Ciesielski, T. Kulak, K. Matwijowski, AUW. Historia, t. 116, nr. 1636, Wrocław 1994.
 • Ponczek E., Dyskurs o kulturze w polskiej myśli politycznej (1939-1945), Toruń 2006.
 • Ponczek E., Polska myśl o pokoju w latach drugiej wojny światowej (1939-1945), Łódź 1999.
 • Proces integracji Polski z Unią Europejską, red. P. Dobrowolski, K. Stolarczyk, Katowice 2001.
 • Rzeczpospolita Polska czasu wojny. Dziennik Ustaw i Monitor Polski 1939-1945, Warszawa 1999.
 • Śliwa M., Polska myśl polityczna w I połowie XX wieku, Wrocław 1993.
 • Wandycz P., O federalizmie i emigracji. Reminiscencje o rzeczach istotnych i błahych, Lublin 2003.
 • Wapiński R., Historia polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997.
 • Waskan J., Koncepcje społeczno-polityczne Romana Rybarskiego, Toruń 1991.
 • Z dziejów Europy Środkowej w XX wieku, Kraków 1997, red. M. Pułaski.
 • Z dziejów prób integracji europejskiej od średniowiecza do współczesności, red. M. Pułaski, Kraków 1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c93fcbc6-f328-4e61-a9ad-496dacf8f2a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.