PL EN


2013 | 13 | 117-124
Article title

Позитивные ценности

Content
Title variants
PL
Wartości pozytywne
EN
Positive Values
Languages of publication
RU
Abstracts
PL
Autorka w tekście koncentruje się na tzw. wartościach pozytywnych. W swoich rozważaniach nawiązuje do tradycji kultur słowiańskich, odwołując się do takich wartościach jak: wolność, rozwój, kreacja, umiar, szacunek do przyrody. Wartości tych kultur przeciwstawia kultowi interesów, a zwłaszcza egoizmowi.
EN
The author of the text focuses on so-called positive values. In her own reflections she refers to the tradition of Slavic cultures, invokes to such values as freedom, development, creation, moderation, respect for nature. The values of these cultures the author opposes to the cult of interests, especially to egoism.
Contributors
References
  • Dąbrowski K. 1961. O dezintegracji pozytywnej. Rola nerwic i psychonerwic w rozwoju człowieka. Warszawa.
  • Dąbrowski K. 1966. „The Theory of Positive Disintegration”. International Journal of Psychiatry 2 : 229–244.
  • Dąbrowski K. 1970. Mental Growth Through Positive Disintegration. London 1970.
  • Dąbrowski K. 1976. „Psychonerwice i ludzie wybitni”. Literatura. 11 marca.
  • Dąbrowski K. 1986. Trud istnienia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c944ff0e-5aa8-4f79-8df0-8189a1dbdf42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.