PL EN


2016 | 58 | 65-82
Article title

Rosa Bailly (1890–1976) – ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Content
Title variants
EN
Rosa Bailly (1890–1976) – from the book collection of the Library of Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest wspomnieniem rosy Bailly, jej propolskiej działalności oraz literackiej i publicystycznej twórczości, której bogaty zbiór przechowywany jest w Bibliotece Uniwersytetu Marii curie-Skłodowskiej w Lublinie.
EN
The article concerns rosa Bailly, her activity for poland as well as abundant literary and journalistic heritage stored in the Library of Maria curie-Skłodowska University.
Year
Volume
58
Pages
65-82
Physical description
Dates
published
2016-12-20
Contributors
 • Biblioteka Główna Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Bailly R., Histoire de l’amitié franco-polonaise, Paris [1920].
 • Bailly R., Une ville polonaise Bydgoszcz, Paris: Amis de la Pologne, 1927 (Argentau: Imprimerie E. Langlois).
 • Bailly R., Petite histoire de Pologne, Paris: Les Amis de la Pologne, 1928.
 • Bailly R., Fête de la terre – Montagnes Pyrénées, Paris: Ed. de la Forge, 1934.
 • Bailly R., Fête de la terre. II Alpes, Paris 1935.
 • Bailly R., Au coeur de la Pologne: petites villes, châteaux, campagnes, Paris: Amis de la Pologne, 1936.
 • Bailly R., Pastorale de la Maladette, Paris: Editions de la Forge, 1939.
 • Bailly R., Eaux dormantes, Paris: G. Durassié, 1939.
 • Bailly R., La tombe de ma mère, Paris 1950.
 • Bailly R., L’Archange et les mirages: poeme du Mont-Saint-Michel, Paris: Editions Durassié et Cie, 1951.
 • Bailly R., Le silence doré, Paris: Editions Durassié et Cie, 1952.
 • Bailly R., A city fights for freedom: the rising of Lwów in 1918–1919, [London 1956]; Miasto walczy o wolność: obrona Lwowa w latach 1918–1919, Lublin: Norbertinum Wydawnictwo - Drukarnia – Księgarnia, 2011.
 • Bailly R., L’Enclos abandonné, Paris: Durassie & Cie Editeurs, 1954.
 • Bailly R., Sous l’envol des colombes: poemes d’Italie, Paris: Durassié et Cie, Editeurs, 1954.
 • Bailly R., Portes du paradis, Paris 1957.
 • Bailly R., Mareuil-aux-peupliers, Paris: G. Durassié, 1958.
 • Bailly R., Girofles des vieux murs, Paris 1960.
 • Bailly R., De fête an fête: Tyrol – Anjou – Océan, Paris: Éditions G. Durassié, 1960.
 • Bailly R., Toute la joie du monde, Paris: G, Durassié, 1962.
 • Bailly R., Hautes solitudes, [Malakoff] G. Durassié, 1963.
 • Bailly R., Pyrénées d’azur et de neige, Paris: Editions Durassie & Cie, 1966.
 • Bailly R., Le plus tender sourire, Paris 1967.
 • Boy-Żeleński T., W Sorbonie i gdzie indziej (wrażenia paryskie), Warszawa: nakł. Księgarni F. Hoesicka, 1927.
 • Domański T.E., Rosa Bailly. Wielka Francuzka o polskim sercu, Lublin: Norbertinum, 2003.
 • Dorożyńska E., Le dernier poste avencé, Paris: Les Amis de la Pologne, 1938.
 • Fragment korespondencji Rosy Bailly z Dyrekcją Biblioteki Głównej UMCS z lat 1957–1971, Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej UMCS, sygn. rkps. 595.
 • Frenkiel Z., Paryż, Warszawa: J. Przeworski, 1937 (Kraków: Druk. Przemysłowa K. Podgórczyka).
 • Łongiewska A., Korespondencja Rosy Bailly z Felicją Skarbkową z lat 1946–1959, „Ze Skarbca Kultury: Biuletyn Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Biblioteki Polskiej Akademii Nauk” 1970, z. 21, s. 83–84.
 • „Mozaika Francuska” 1959–1962.
 • Natanson W., Rosa Bailly, „Literatura na Świecie” 1977, nr 5, s. 365–372.
 • Natanson W., Wierność i wdzięk, „Twórczość” 1977, nr 1, s. 166–168.
 • Nossowska M., O Francuzce, która pokochała Polskę. Rosa Bailly i stowarzyszenie Les Amis de la Pologne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
 • Nossowska M., rozm. B. Schabowska, Zakochana w Polsce – Rosa Bailly, Polskie Radio Dwójka 13.06.2012 [online]: http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/624553,Zakochana-w-Polsce-Rosa-Bailly [dostęp: 16.06.2016].
 • Nossowska M., W obronie Lwowa – niezwykłe dzieje pewnej książki, „Bibliotekarz Lubelski” 2009, R. 52, s. 147–160.
 • „Notre Pologne” 1930–1939.
 • Pytlarz A., L’oeuvre poétique de Rosa Bailly – la Pologne et la montagne, „Annales Academiae Paedagogica Cracoviensis. Studia Romanica” 2008, Folia 49, s. 37–47.
 • Szczepański J., Rosa Bailly i jej korespondencja z Biblioteką UMCS w latach 1968–1971, „Biuletyn Biblioteki UMCS” 1977 [druk 1978], R. 25, nr 3, s. 16–23.
 • Woźniak B., Na marginesie Listu Rosy Bailly do Dyrektora Biblioteki UMCS Tadeusza Smołki z 27 grudnia 1967 roku, „Folia Bibliologica” 2015, R.57, s. 29–43.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c94da58a-b38d-496e-84aa-0644b78b9e36
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.