PL EN


Journal
2019 | 1(21) | 95-107
Article title

GLOSA DO WYROKU NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE Z DNIA 28 CZERWCA 2011 ROKU (I OSK 1217/10) NIEPUBLIKOWANY – LEX NR 1094529

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
PL
brak
Keywords
PL
brak  
Journal
Year
Issue
Pages
95-107
Physical description
Contributors
References
 • Bafia J., Dziennikarska tajemnica zawodowa, „Prasa Polska” 2(1988).
 • Brodzki J., Tajemnica zawodowa dziennikarza. Nie dajmy się skołować, „Prasa Polska” 7(1987).
 • Dobosz I., Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008.
 • Dobosz I., Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006.
 • Kresowicz K., Prawo anonimu, „Wiadomości Prawnicze” 4(1938).
 • Kunicka-Michalska B., Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym, Warszawa 1972.
 • Łojewski K., Instytucja odmowy zeznań w polskim procesie karnym, Warszawa 1970.
 • Piskorz-Ryń A., Tajemnica dziennikarska a obowiązek składania zeznań, „Jurysta” 8/9(1997).
 • Rusinek M., Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim procesie karnym, Kraków 2007.
 • Sawicki J., Tajemnica zawodowa lekarza i dziennikarza w prawie karnym, Warszawa 1960.
 • Sobczak J., Granice prawne tajemnicy dziennikarskiej, „Ius Novum” 1(2007).
 • Sobczak J., Prawo prasowe w działalności prasy lokalnej, Poznań 1993.
 • Socha R., Piórem i paragrafem. Praktyczny przewodnik dla dziennikarzy, Warszawa 2009.
 • Szewczyk M., Tajemnica zawodowa dziennikarska a ustawowy obowiązek doniesienia, „Zeszyty Prasoznawcze” 3(1973).
 • Waltoś S., Prawo do tajemnicy dziennikarskiej a dowód prawdy na tle europejskich standardów ochrony praw człowieka, „Państwo i Prawo” 4–5(1996).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c956ab09-055f-46c3-939d-f14cad2cb696
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.