PL EN


2012 | 4 | 81-94
Article title

Poetyka gorszenia? Sacrum w kontekście autonomizowania się sloganu reklamowego we współczesnej polskiej prozie, poezji i dramacie

Content
Title variants
EN
Poetics of scandalisation? Sacrum in the context of advertising slogan autonomisation in contemporary Polish prose, poetry and drama
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text depicts the process of penetration of an autonomised advertising slogan, merging with language elements characterising the sacrum sphere, into the language of literature. A variety of language based on a play on contradictions comes into being. The play is woven with opposing types of messages which are rooted in human everyday life. One of them refers to elements culled from the sacrum sphere (settling on the side of language matrices which are rooted in tradition most strongly) while the other ones are the diction of mass media and the language of advertising (a relatively new message but also widely brought to attention and easily identified). The phenomenon proves the attempts made by creators to make up a new strategy deciding about the power of artistic expression and also the will to show information pollution, within which a contemporary individual functions, through the language of literature. The cited works sketch an interesting feature of contemporary culture in which the semantics of the term sacrum has come full circle, starting to mean according to the former etymology and the meaning scope encompassing both what is sacred and what is labeled as impious (cursed, profanum). The observed phenomenon may be regarded as a form of deliberate scandalisation performed by means of offering the recipient a type of message and means of expression striking at a certain social taboo.
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
References
 • Amejko L., Farrago, w: Antologia dramatu polskiego 1945–2005, t. 2, red. J. Kłossowicz, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2007.
 • Benedyktowicz W., Sacrum et profanum, w: Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce, Warszawa 1973.
 • Bodzioch-Bryła B., Autonomizowanie się języka współczesnej reklamy. Żywot sloganu reklamowego w kulturze humanistycznej, „Problemy Komunikacji Społecznej” 2010, nr 1 (2).
 • Bodzioch-Bryła B., Ku ciału post ludzkiemu… Poezja polska po 1989 roku wobec nowych mediów w nowej rzeczywistości, Kraków 2006.
 • Bralczyk J., O językowych zwyczajach polskiej reklamy, w: Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
 • Caillois R., Człowiek i sacrum, przeł. A. Tatarkiewicz, E. Burska, Warszawa 1995.
 • Caillois R., Żywioł i ład, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1973.
 • Czerni K., „Antysacrum” – czyli o konflikcie współczesnej sztuki z religią, w: Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989.
 • Eliade M., Traktat o historii religii, przeł. J. Wierusz-Kowalski, Warszawa 1966.
 • Leeuw G. van der, Fenomenologia religii, przeł. J. Prokopiuk, Warszawa 1997.
 • Lekszycki P., Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, Kraków 2005.
 • Lekszycki P., Ten i tamten, Bydgoszcz 2000.
 • Lekszycki P., Wiersze przygodowe i dokumentalne, Białystok 2001.
 • Masłowska D., Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Warszawa 2009.
 • Mircea E. , Sacrum – mit – historia, przeł. A. Tatarkiewicz, Warszawa 1974.
 • Nossol A., bp, Teologiczny wymiar sacrum i profanum, w: Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, H. J. Sobeczko, Opole 1998.
 • Sawicki S., Sacrum w literaturze, w: tegoż, Poetyka. Interpretacja. Sacrum, Warszawa 1981.
 • Shuty S., Zwał, Warszawa 2004.
 • Sławiński B., Królowa Tiramisu, Warszawa 2009.
 • Słownik współczesnego języka polskiego, red. nauk. B. Dunaj, Warszawa 2001.
 • Stasiuk A., Władek, [w:] tegoż, Opowieści galicyjskie, Kraków 1995.
 • Stróżewski W., O możliwości sacrum w sztuce, w: Sacrum i sztuka, red. N. Cieślińska, Kraków 1989.
 • Walczak M., Rzeka, w: Antologia dramatu polskiego 1945–2005, t. 2, red. J. Kłossowicz, Warszawa 2007.
 • Zarębianka Z., Tropy sacrum w literaturze XX wieku, Bydgoszcz 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c95918ba-18b3-44f7-bbd8-2a9caeddc4e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.