PL EN


Journal
2013 | 3 | 31-33
Article title

Zastosowanie masażu w dolegliwościach bólowych głowy

Authors
Content
Title variants
EN
The effectiveness of massage in headache
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wstęp: Przewlekłe dolegliwości bólowe uniemożliwiają aktywność zawodową, przyczyniają się do ograniczenia kontaktów towarzyskich, co u młodych ludzi w bardzo krótkim czasie wywołuje dyskomfort i znaczne obniża jakość życia. Istnieje wiele rodzajów terapii przeciwbólowych głowy, wybór właściwej, indywidualnie dobranej do stanu i potrzeb pacjenta wymaga wnikliwej medycznej i fizjoterapeutycznej diagnostyki. W wielu przypadkach skuteczność postępowania leczniczego i terapeutycznego zależy od trafnej diagnozy. Materiał i metody: U młodego mężczyzny z przewlekłymi i napadowymi bólami głowy wykonano masaż tensegracyjny. Terapia obejmowała 5 zabiegów po 50 minut. Opracowano 4 układy zgodnie z zasadami tensegracji. Wyniki: Po zastosowaniu masażu tensegracyjnego uzyskano normalizację napięcia mięśniowego i zniesienie dolegliwości bólowych głowy i odcinka szyjnego kręgosłupa. Efekt przeciwbólowy uzyskano po wykonaniu 3 zabiegów, kolejne dwa zabiegi masażu miały na celu utrwalenie uzyskanego efektu. Wnioski: Masaż tensegracyjny może stanowić skuteczną formę terapii w dolegliwościach bólowych głowy. Bardzo ważna jest edukacja pacjenta na temat właściwego postępowania profilaktycznego, która pozwoli na utrwalenie uzyskanego efektu terapeutycznego, przeciwbólowego.
EN
Introduction: Chronic pain reduces professional activity and social relations in people. This is principal cause feel discomfort and decrease quality of life. We have many possibility treatment headache, choice the best for the patient to need professional medical and physiotherapeutic diagnostics. In many case’s effectiveness treatment and therapy it depends to exact diagnosis. Material and methods: A joung men with chronic and acute headache was given a tensegrity massage. Fife sessions, of 50 minutes were performed. Four different configurations were worked out according to the principles of tensegrity. We had effects after three massage, but we were next interventions for the purpose consolidation effects. Results: After the tensegrity massage the stabilization of muscular tension was achieved and reductions headache and pain of the cervicis part of the spinal column. Conclusions: Tensegrity massage can by effective form therapy in chronic headache. The most important is education patient about correct preventive treatment, which to make possible consolidation effects analgesic.
Journal
Year
Issue
3
Pages
31-33
Physical description
Dates
accepted
2013-08-18
Contributors
author
 • Katedra Fizjoterapii, Wydział Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Riggs A. Masaż tkanek głębokich. Wizualny przewodnik po technikach.Opole: Opolgraf; 2008: 67,188-189.
 • Andrzejewski W, Kassolik K, Kamiński P, Kiljański M. Wpływ masażu medycznego na dolegliwości bólowe i jakość życia kobiet ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego kręgosłupa. Med Sport 2007; 1(6) 23:28-34.
 • Hollis M, Jones E Masaż terapeutyczny. Wrocław: Wydaw. Med. Górnicki; 2012: 134-135.
 • Prusiński A. Bóle głowy. Warszawa: PZWL; 1999.
 • Foster KA, Liskin J, Cen S, Abbott A, Armisen V, Globe D, Knox L, Mitchell M, Shtir C, Azen S. The Trager approach in the treatment of chronic headache: pilot study. Altern Ther in Health Med 2004; 10:40-46.
 • Hernandez-Reif M, Field T, Dieter J, Swerdlow B, Diego M. Migraine headaches are reduced by massage therapy. Int J Neurosci 1998; 96:1-11.
 • Chaitow L, Fritz S. Masaż leczniczy. Bóle głowy i górnego odcinka kręgosłupa. Wrocław: Elsevier Urban & Partner; 2010.
 • Quinn C, Chandler C, Moraska A. Massage therapy and frequency of chronic tension headaches. Am J Public Health 2002; 92:1657-1661.
 • Noudeh yJ, Vatankhah N, Baradaran HR. Reduction of current migraine headache pain following neck massage and spinal manipulation. Int J Ther Massage Bodywork 2012; 5(1):5-13.
 • Kassolik K, Andrzejewski W. Ocena palpacyjna w masażu tensegracyjnym. Fizjoterapia 2009; 17(4):60-66.
 • Kassolik K, Andrzejewski W, Wilk I, Barancewicz M. Pozycje ułożeniowe w masażu. Rehabil Prakt 2007; 3:38-40.
 • Kassolik K, Andrzejewski W. Masaż tensegracyjny Fizjoterapia 2009; 18:66–72.
 • Ingber DE. Tensegrity and mechanotrasnduction. J Bodyw Mov Ther 2008; 12(3):198-200.
 • Kassolik K, Andrzejewski W, Brzozowski M, Wilk I, Górecka-Midura L, Ostrowska B, Krzyżanowski D, Kurpas D. Comparison of Massage Based on the Tensegrity Principle and Classic Massage in Treating Chronic Shoulder Pain. J Manipulative Physiol Ther 2013 Jul 25. doi:pii: S0161-4754(13)00153-X. 10.1016/j. jmpt.2013.06.004 [Epub ahead of print]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9595960-3890-4b86-a3af-4d684b9dc619
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.