PL EN


2018 | 523 | 105-119
Article title

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa energetycznego Polski

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zbadanie i ocena aspektu ekonomicznego bezpieczeństwa energetycznego Polski ze względu na rosnącą zależność od zagranicznych dostaw nośników energii. W artykule posłużono się następującymi wskaźnikami: wskaźnik efektywności cenowej paliw, wskaźnik energochłonności gospodarki oraz wskaźnik koncentracji rynku Herfindahla- Hirschmana. Bezpośrednim źródłem tych danych są kwartalne biuletyny pt. „Sytuacja Energetyczna w Polsce” obejmujące lata 2000-2016. Z jednej strony bezpieczeństwo energetyczne Polski zależy od jej wewnętrznych uwarunkowań. Z drugiej strony zaś Polska jest także uzależniona od zewnętrznych okoliczności i zobowiązań, które ograniczają możliwości swobodnego korzystania z posiadanych zasobów, a także powodują zmniejszenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Dlatego też analiza przeprowadzona w niniejszym artykule pozwoli ocenić efektywność wykorzystania różnych nośników energii pod względem ceny, struktury rynkowej i warunków geopolitycznych.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c95daa12-6dfd-481f-8e85-75cb7b7ac3c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.