PL EN


2017 | 499 | 164-174
Article title

Kształtowanie gospodarczego wykorzystania dolin rzek jako szansa rozwoju biogospodarki

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszej pracy przedstawiono wdrażane na świecie, współczesne koncepcje ograniczania strat wywoływanych przez zmiany klimatu. Badania dotyczyły oczekiwań rolników gospodarujących na terenach zalewowych Wisłoka względem działań podejmowanych przez gminy w celu łagodzenia skutków powodzi i suszy. Przedstawiono także wyniki dotyczące oceny działań gmin w sytuacjach kryzysowych. Istotnym elementem badań była skłonność rolników do wprowadzania zmian w dotychczasowym wykorzystaniu zagrożonych terenów. Zagospodarowanie dolin rzek, narażonych na występowanie zjawisk ekstremalnych, w sposób zgodny z naturalnymi funkcjami tych terenów, daje szansę uzyskiwania korzyści wpisujących się w założenia biogospodarki. Sformułowane wnioski można potraktować jako rekomendacje do tworzenia polityki ograniczania strat wywoływanych przez powodzie i susze.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c96016e1-e377-4c05-9352-3d176f86504f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.