PL EN


2013 | 3 |
Article title

Hiszpania anarchistów (1936-1937) jako przykład społeczności postkapitalistycznej

Content
Title variants
EN
The Spain of the Anarchists (1936-1937) as an example of post-capitalist
Languages of publication
Abstracts
PL
W pierwszych dniach hiszpańskiej wojny domowej grupa biedaków napadła na oddział Banku Aragonii. Wykorzystując zamieszanie związane z rozpoczynającą się wojną domową ludzie ci zrabowali pieniądze. Choć napastnicy mogli spokojnie zniknąć z całym łupem praktycznie bez żadnych konsekwencji, podjęli decyzję, która stała się symbolem tamtych dni. Przytoczona historia świetnie oddaje poświęcenie i rodzaj ideowego zaangażowania uczestników ruchu, o którym będzie opowiadała niniejsza praca. To właśnie przepełnione tym samym duchem wzorce z zakresu funkcjonowania wspólnot sąsiedzkich, zdemokratyzowane struktury zarządzania procesem produkcji oraz przemiany dotyczące dystrybucji i konsumpcji dóbr stanowić mogą istotne źródło inspiracji w formułowaniu odpowiedzi na pytanie: „Jak wyglądać może świat po kapitalizmie?”.
EN
In fi rst days of Spanish civil war, a group of beggars att acked one of the Aragonian Banks departments. They could have simply taken advantage of what they did and run away with all the money they stole, but they didn’t, and their decision became a symbol of those times. This anecdote shows perfectly the sacrifi ce and ideological commitment of the participants of the movement which this work will cover. The standards of neighborhood communities, democratized governance of the production process and the transformations of distribution and consumption of goods can inspire an answer to the question of “What coud the world be like aft er capitalism?”.
Year
Issue
3
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1426
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c961b604-f709-4ecf-8996-bc798a86099b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.