PL EN


2018 | 3(59) | 159–171
Article title

Termin przedawnienia prawa do odprawy emerytalnej przysługującej na podstawie art. 38 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora

Content
Title variants
EN
Limitation period for the right to retirement gratuity mentioned in Article 38 of the Act on the Exercise of the Mandate of a Deputy or Senator
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Members of Parliament remain in a nonlabour the so-called systemic employment, which is not regulated by law in a precise manner. The nature of the retirement gratuity entitled under the aforementioned provision of the Act is not clear. There is a possible interpretation, according to which that this gratuity is not a subject to a limitation period of 3 years (pursuant to Article 291 § 1 of the Labour Code), but to a 10-year period specified in Article 118 of the Civil Code. However the author claims that the 3-year limitation period provided in labour law is applicable in the discussed situation.
Year
Issue
Pages
159–171
Physical description
Contributors
 • Ekspert ds. legislacji BAS;
References
 • 1. Dral A., Sytuacja prawna osób zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach państwowych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, http://www.wspia.eu/file/15644/05-Dral.pdf.
 • 2. Grajewski K., Stelina J., Szczególne uprawnienie pracownicze posłów i senatorów, „Przegląd Sejmowy” 2005, nr 1.
 • 3. Iwulski J., Sanetra W., Tezy do art. 87 [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003.
 • 4. Kijowski A., Konstytucyjnoprawne aspekty dopuszczalności pracy nieodpłatnej [w:] Konstytucyjne problemy prawa pracy i zabezpieczenia społecznego, red. H. Szurgacz, Wrocław 2005.
 • 5. Oniszczuk J., Ustrojowo prawne zatrudnienie niepracownicze [w:] System prawa pracy, t. VII, Zatrudnienie niepracownicze, red. K.W. Baran, Warszawa 2015.
 • 6. Piankowski M., Ochrona pracowniczych świadczeń majątkowych, Bydgoszcz 2001.
 • 7. Płażek S., Problem dopuszczalności potrąceń z wierzytelnościami pracownika innymi niż wynagrodzenie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 1999, nr 12.
 • 8. Rycak A., Komentarz do art. 38 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych [w:] Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz, A. Rycak, M. Rycak, J. Stelina, J. Stępień, Warszawa 2016.
 • 9. Sanetra W., Uwagi w kwestii zakresu podmiotowego kodeksu pracy [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa 2002.
 • 10. Stelina J., Komentarz do art. 38 [w:] Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, K. Grajewski, J. Stelina, P. Uziębło, Warszawa 2014.
 • 11. Stelina J., Zbieg uprawnień do odprawy emerytalno-rentowej i odprawy parlamentarnej [w:] Status posła, cz. II, Wybór ekspertyz prawnych do rozdziału 5 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora, red. I. Galińska-Rączy, Warszawa 2007.
 • 12. Wagner B. [w:] Kodeks pracy. Komentarz, L. Florek (red.), 2017, LEX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c96cca93-723c-43d1-98df-9208e8d45f60
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.