PL EN


2018 | 503 | 473-482
Article title

Rzetelność ksiąg rachunkowych w orzecznictwie sądów administracyjnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Księgi rachunkowe to podstawowe narzędzie ewidencyjne systemu rachunkowości umożliwiające zarówno sporządzanie sprawozdań finansowych, jak i pomiar podstawy opodatkowania. Regulacje rachunkowości oraz regulacje podatkowe stawiają księgom określone wymagania jakościowe. Powinny być one zatem rzetelne, czyli odzwierciedlać rzeczywistość, oraz niewadliwe, co oznacza, iż ujęto w nich poprawnie wszystkie operacje gospodarcze, umożliwiając m.in. terminowe sporządzenie sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych. Na gruncie przepisów podatkowych księgi prowadzone nierzetelnie i wadliwie tracą moc dowodową. Autorka artykułu postawiła sobie dwa cele: objaśnienie pojęć rzetelności i niewadliwości ksiąg rachunkowych w aspekcie księgowym i podatkowym, a także wskazanie najczęstszych przyczyn podważania przez organy podatkowe rzetelności ksiąg. Narzędzia badawcze, jakie wykorzystano do realizacji celów, to analiza literatury przedmiotu i aktów prawnych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c97575d6-f4f2-4c48-b30a-0c27caf47d61
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.