PL EN


2018 | 14 | 97-125
Article title

Historia i stan badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich na Ziemi Choszczeńskiej

Content
Title variants
EN
History and research to date on the younger pre-Roman and Roman period in the Choszczno Land
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The subject of the younger pre-Roman and Roman period in the Choszczno Land has not been fully analysed yet. The article presents its history and research to date. An enclosed list of sites and finds has been compiled based on archival sources, literature and data collected during conducting the Archaeological Picture of Poland (AZP) project. They were discussed in relation to the cultural situation in Western Pomerania within the analysed time frame.
Year
Volume
14
Pages
97-125
Physical description
Dates
published
2018-12-27
Contributors
References
 • Almgren O. 1923. Studien über nordeuropäische Fibelformen der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mit Berücksichtung der provinzialrömischen und südrussischen Formen. Leipzig.
 • Bohnsack D. 1938. Die Burgunden in Ostdeutschland und Polen während des letzten Jahrhunderts. Leipzig.
 • Brzustowicz B., Brzustowicz G. 1996. Inauguracja Muzeum Ziemi Choszczeńskiej.
 • Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 3, 250–255.
 • Brzustowicz G. 2004a. Rycerstwo Ziemi Choszczeńskiej. Polityka – gospodarska – kultura – genealogia. Warszawa.
 • Brzustowicz G. 2004b. Pełczyce – Bernstein. Z dziejów Ziemi Pełczyckiej. Choszczno.
 • Cnotliwy E. 1963. Grzebienie rogowe i kościane od I do V w. n.e. na Pomorzu Zachodnim. Materiały Zachodniopomorskie 9, 167–219.
 • Dorka G. 1939. Urgeschichte des Weizacker-Kreises Pyritz. Stettin.
 • Dymaczewski A. 1961. Osadnictwo na Pomorzu Zachodnim w okresie późnolateńskim i rzymskim. Praca doktorska. Archiwum Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Eggers H.J. 1951. Der römische Import im freien Germanien. Hamburg.
 • Eggers H.J. 1972. Ein reiches Skelettgrab mit römischem Import aus Choszczno/ Arnswalde, Kr. Choszczno/Arnswalde, Pommern. Kunst, Geschichte, Volkstum 10, 13–15.
 • Hamling A. 1956. Cmentarzysko ludności kultury „łużyckiej” w Krzęcinie, pow. Choszczno. Materiały Zachodniopomorskie 2, 41–112.
 • Hamling A. 1957. Grób szkieletowy z okresu rzymskiego odkryty w Krzęcinie, pow. Choszczno. Materiały Zachodniopomorskie 3, 17–25.
 • Kaczmarska P. 2015. Historia i stan badań w młodszym okresie przedrzymskim i okresie wpływów rzymskich na Ziemi Choszczeńskiej. Praca licencjacka. Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mikiewicza w Poznaniu.
 • Kondracki J. 2006. Geografia regionalna Polski. Warszawa.
 • Kostrzewski J. 1919. Die ostgermanische Kultur der Spätlatènezeit. Leipzig und Würzburg.
 • Kowalczuk A. 2005. Osadnictwo z okresu wpływów rzymskich na wzgórzu klasztornym w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie. Praca magisterska. Archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Adama Mikiewicza w Poznaniu.
 • Kowalski K., Filipowiak W. 2012. Dawne zbiory archeologiczne Muzeum Narodowego w Szczecinie. W: K. Kowalski, D. Kozłowska (red.), Zaginione – Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich. Szczecin, 9–34.
 • Krause E. 1893. Skeletgräberfunde bei Arnswalde in der Neumark. Nachrichten über deutsche Alterthumsfunde 6, 81–89.
 • Kunkel O. 1932. Fundnachrichten des Staatlichen Vertrauensmannes für die kulturgeschichtlichen Bodenaltertümer in Pommern. Nachrichtenblatt für Deutsche Vorzeit 7, 116–120.
 • Lasek S. 1976. Słowo wstępne. W: S. Lasek (red.), Ziemia Choszczeńska – przeszłość i teraźniejszość. Szczecin, 5–6.
 • Machajewski H. 1992. Z badań nad chronologią dębczyńskiej grupy kulturowej w dorzeczu Parsęty. Poznań.
 • Machajewski H. 1993. Materiały do badań nad obrządkiem pogrzebowym ludności grupy dębczyńskiej. Poznań.
 • Machajewski H. 1995. Pamięci Doktora Ryszarda Wołągiewicza. Folia Praehistorica Posnaniensia 7, 261–268.
 • Machajewski H. 2005. Południowo-zachodnia strefa basenu Morza Bałtyckiego u schyłku starożytności. W: Kaczanowski, M. Parczewski (red.), Archeologia o początkach Słowian. Kraków, 181–202.
 • Machajewski H. 2011. Ze studiów nad okresem przedrzymskim na Pomorzu Zachodnim. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Między kulturą pomorską a kulturą oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim. Gdańsk, 209–219.
 • Madyda-Legutko R. 1986. Die Gürtelschnallen der Römischen Kaiserzeit und der frühen Völkerwanderungszeit im mitteleuropäischen Barbaricum. Oxford.
 • Matthes W. 1931. Die nördlichen Elbgermanen in spätrömischer Zeit. Leipzig.
 • Messal S., Rogalski B. 2013. Wstępne wyniki prospekcji archeologicznej koryta Małej Iny w miejscowości Lubiana, gm. Pełczyce, pow. Choszczno. Materiały Zachodniopomorskie NS 9, 455–467.
 • Müller von A. 1957. Formenkreise der älteren römischen Kaiserzeit im Raum zwischen Havelseeplatte und Ostsee. Berlin.
 • Porzeziński A. 2007. Doktor Ryszard Wołągiewicz. Wspomnienie o kreatorze kultury wielbarskiej w dziesiątą rocznicę śmierci. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje. Stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. Gdańsk, 17–22.
 • Riese T. 2004. Die Schildfibeln aus dem Bereich der Dębczyno-Gruppe. Folia Praehistorica Posnaniensia 12, 201–249.
 • Rogalski B. 2010. Przemiany kulturowe na Pomorzu Zachodnim i Przednim w młodszym okresie przedrzymskim (III–I w p.n.e.). Szczecin.
 • Rogalski B., Słowiński S. 2015. Ratownicze badania osady z okresu wpływów rzymskich w miejscowości Krzęcin, gm. loco, woj. zachodniopomorskie. Materiały Zachodniopomorskie NS 10, 293–301.
 • Rymar E. 1976. Dzieje Ziemi Choszczeńskiej w wiekach średnich. W: S. Lasek (red.), Ziemia Choszczeńska – przeszłość i teraźniejszość. Szczecin, 39–95.
 • Schumacher W. 1937. Wanderungen und Streifzüge durch den Kreis Arnswalde: Landschafts- und Ortskunde eines ostmärkischen Kreises. Arnswalde.
 • Schumacher W. 1940. Die Besiedlung des Kreises Arnswalde. Schneidemühl.
 • Schuster J. 2007. Wpływy wielbarskie na zachód od Odry. W: M. Fudziński, H. Paner (red.), Nowe materiały i interpretacje, stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej. Gdańsk, 433–456.
 • Schuster J. 2011. Wielbark – Przeworsk – Luboszyce. Z badań nad stosunkami kulturowymi na przełomie II/III w. między środkową Łabą a Odrą. W: G. Domański (red.), Nadodrze w starożytności. Konferencja: Grabice, 23–30 czerwca 2004 roku. Zielona Góra, 141–161.
 • Stawiarska T. 1999. Naczynia szklane okresu rzymskiego z terenu Polski. Studium archeologiczno-technologiczne. Warszawa.
 • Stolpiak B. , Rączkowski W. 2005. Opactwo pocysterskie w Bierzwniku, woj. zachodniopomorskie a zdjęcia lotnicze – oczekiwania i możliwości. W: J. Nowakowski, A. Prinke, W. Rączkowski (red.), Biskupin... i co dalej? Zdjęcia lotnicze w polskiej archeologii. Poznań, 297–309.
 • Tempelmann-Mączyńska M. 1985. Die Perlen der römischen Kaiserzeit und der frühen Phase der Völkerwanderungszeit im Mitteleuropäischen Barbaricum. Mainz am Rhein.
 • Wiloch R. 1995. Klamry do pasa kultury oksywskiej. Pomorania Antiqua 16, 9–60.
 • Wołągiewicz M.D. 1961. Wyniki badań ratunkowych na stanowisku produkcyjnym z okresu rzymskiego w Choszcznie-Kwiatowie w 1960 r. Materiały Zachodniopomorskie 6, 75–95.
 • Wołągiewicz R. 1976. Ziemia Choszczeńska w starożytności i we wczesnym średniowieczu. W: S. Lasek (red.), Ziemia Choszczeńska – przeszłość i teraźniejszość. Szcze- cin, 9–37.
 • Wołągiewicz R. 1981a. Grupa nadodrzańska. W: J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław, 192–196.
 • Wołągiewicz R. 1981b. Kultura wielbarska – problemy interpretacji etnicznej. T. Malinowski (red.), Problemy kultury wielbarskiej. Słupsk, 79–106.
 • Wołągiewicz R. 1981c. Grupy kulturowe na pograniczu kręgu nadłabskiego. W: J. Wielowiejski (red.), Prahistoria ziem polskich V: Późny okres lateński i okres rzymski. Wrocław, 200–216.
 • Wołągiewicz R. 1986. Stan badań nad okresem rzymskim na Pomorzu. W: K. Godłowski, R. Madyda-Legutko (red.), Stan i potrzeby badań nad młodszym okresem przedrzymskim i okresem wpływów rzymskich w Polsce. Kraków, 299–317.
 • Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szczecin.
 • Woźniak Z., Grygiel M., Machajewski H., Michałowski A. 2013. The Jastorf Culture in Poland. Oxford.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0076-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c97acbcb-1a20-4196-a09d-ad82041065a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.