PL EN


Journal
2016 | 18 | 87-91
Article title

Specificity of designing a House of God in the light of the Orthodox theology

Authors
Content
Title variants
PL
Specyfika projektowania Domu Bożego w świetle teologii prawosławnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
A house of God is a particular house. According to the Orthodox liturgics the whole world participates in a service – the priest, the faithful gathered, but equally the temple build of a material. It forces the designer to familiarize himself thoroughly with the technical requirements concerning the temple and observe them absolutely, so that the designed home could become the house of God.
PL
Dom Boży, to dom szczególny. Zgodnie z liturgiką prawosławną w nabożeństwie bierze udział cały kosmos, a więc i kapłan, i lud zgromadzony, ale i materialnie zbudowana świątynia. Zmusza to projektanta do ścisłego zapoznania się z wymaganiami teologicznymi dotyczącymi świątyni i bezwzględnego ich przestrzegania, tak aby zaprojektowany dom mógł stać się Domem Bożym.
Journal
Year
Volume
18
Pages
87-91
Physical description
Contributors
author
 • Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Pracownia Technicznego Wspomagania Projektowania
References
 • Bouyer L., Les catholiques occidentaux et la liturgie byzantine, [in:] Dieu Vivant, vol. 21, Paris 1952.
 • Дьяченко Г., Практическая Симфония для проповедников Слова Божия, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Сергиев Посад 1992.
 • Evdokimov P., Prawosławie, PAX, Warszawa 2003.
 • Evdokimov P., Życie duchowe w mieście, W drodze, Poznań 2011.
 • Florenski P., Ikonostas i inne szkice, Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, Białystok 1997.
 • Karpluk M., Słownictwo cerkiewne w polszczyźnie XVI w. [in:] Chrześcijański wschód a kultura polska, ed. Łużny R., Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1989.
 • Nowe tablice czyli o cerkwi, liturgii, nabożeństwach i utensyliach cerkiewnych. Objaśnienia Beniamina arcybiskupa Niżnego Nowogrodu i Arzamasu, ed. Minczew G., trans. Petrov I., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Patrologia Graeca, ed. Migne J.P., Paris 1865-6, vol. 91, 98, 150, 155.
 • Położenie kamienia węgielnego i poświęcenie cerkwi, Prawosławna Diecezja Lubelsko - Chełmska, Lublin 2006.
 • Сочинения блаженного Симеона, архиепископа Фессалоникийского [in:] Писания Святых Отцов и учителей Церкви, относящиеся к истолкованию православного богослужения, ТКиК, Санкт-Петербург 1859, vol. 2.
 • Symeon z Tessaloniki, O świątyni Bożej, ed. Minczew G., trans. Maciejewska A., Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 • Święta Liturgia św. Jana Złotoustego, ed. Pietkiewicz P., Orthdruk, Białystok 2008.
 • Uścinowicz J., Symbol. Archetyp. Struktura. Hermeneutyka tradycji w architekturze świątyni ortodoksyjnej, DWiP Politechniki Białostockiej, Białystok 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c980c009-d321-4f40-8c57-e17b45e82f73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.