PL EN


2016 | 21 | 73-81
Article title

Frekwencja a przemiany współczesnej normy wymawianiowej (W świetle dyskusji na temat NRSF Witolda Mańczaka

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
Frequency and changes in the contemporary orthophonic standard (in light of the discussion about Witold Mańczak’s irregular phonetic development caused by frequency)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts to answer the question whether, in the case of rapid changes such as we currently observe in Polish, a linguist is able to determine if these changes are systemic, i.e. permanent, or remain at the stage of innovation, i.e. are temporary – and hence, whether he or she can declare a change in the linguistic standard and set to looking for its cause. The focus of the article is on the law of speech economy, redundancy, and frequency which is the most important factor correlated with change, as without it the optimal conditions for a phonetic process would not occur .
Contributors
author
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Bańkowski A., 2011, Komentarz do „50-lecia” W. Mańczaka, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 313–319.
 • Bobrowski I., 2010, O normatywności raz jeszcze, [w:] J.S. Gruchała, H. Kurek (red.), Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, „Biblioteka »LingVariów«”, t. 10, Kraków, s. 63–69.
 • Bochnakowa A., Szkutnik Z., 2011, O półwieczu pewnej koncepcji językoznawczej (w nawiązaniu do tekstu W. Mańczaka w BPTJ 2009), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 317–319.
 • Bogusławski A., 2011, Częstość użycia wyrażeń a ich dywersyfikacja, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 299−311.
 • EJO: K. Polański, Zmiana fonetyczna; Zmiana językowa [w:] idem (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław – Warszawa – Kraków 1993, s. 639−640.
 • Furgalska A., Urban K., 1982, Wybór tekstów języka mówionego mieszkańców Krakowa. Praca zbiorowa pod redakcją Bogusława Dunaja, Kraków 1979, ss. 227, [w:] J. Tokarski (red.), Język − teoria – dydaktyka. Materiały V Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Nowa Wieś Szlachecka 16−17 maja 1980 r., Kielce, s. 301−305.
 • Jakubowicz M., 2014, O wpływie frekwencji na rozwój semantyczny, [w:] L. Bednarczuk, A. Bochnakowa, S. Widłak, P. Dębowiak, I. Piechnik (red.), Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak à l’occasion de son 90e anniversaire, Kraków, s. 283–289.
 • Kiklewicz A., 2009, Warianty języka: próba systematyzacji, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 67–86.
 • Kleszczowa K., 2012a, Czas i język, [w:] eadem, Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa, Katowice, s. 57–74.
 • Kleszczowa K., 2012b, Poziomy zmian językowych, [w:] eadem, Tajemnice dynamiki języka. Księga jubileuszowa, Katowice, s. 75–88.
 • Kraska-Szlenk I., 2011, Teoria ‘nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją’ Witolda Mańczaka i jej znaczenie dla językoznawstwa, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 321–327.
 • Kurek H., 2011, „Prawidła poprawnej wymowy polskiej” Zenona Klemensiewicza a współczesne tendencje wymawianiowe, [w:] R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków, s. 59–66.
 • Mańczak W., 2009, 50-lecie nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 237–246.
 • Mańczak W., 2011a, Odpowiedź prof. Bańkowskiemu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 337–341.
 • Mańczak W., 2011b, Odpowiedź prof. Bogusławskiemu, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 329–337.
 • Mańczak W., 2012, Czy koniec zmowy milczenia wokół teorii nieregularnego rozwoju fonetycznego spowodowanego frekwencją?, „Academic Journal of Modern Philology” I, s. 75–83.
 • Markowski A., 2006, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 • Miodek J., 1993, O normie językowej, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski. Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2, Wrocław, s. 73–83.
 • PSPWP: W. Lubaś, S. Urbańczyk., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Kraków – Katowice 1993.
 • Saloni Z., 1993, Norma językowa, [w:] K. Polański (red.), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław – Warszawa – Kraków, s. 362.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c983881c-8e6b-4ebf-9185-c3f1954280e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.