PL EN


2016 | 52 | 3(209) | 417-428
Article title

Brakujące elementy argumentów

Content
Title variants
EN
Missing Parts of the Arguments
Conference
Siła argumentu: racja przekonanie, konsensus, 20-21 Listopad 2015, Wrocław
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Osoba dokonująca tzw. standaryzacji argumentu musi często zdecydować, czy argument ten należy uzupełnić o brakujące elementy – z jakichś względów pominięte przez jego nadawcę przesłanki lub konkluzję. Zgodnie z często spotykanym stanowiskiem – deduktywizmem, argumenty należy uzupełniać w taki sposób, aby ich konkluzja wynikała logicznie z przesłanek. Rozwiązanie takie, choć proste i eleganckie, rodzi jednak inne poważne problemy. Pewną pomoc w rekonstrukcji argumentu stanowić może tzw. „zasada życzliwości”. Najbardziej pomocna w uzupełnianiu argumentu o brakujące elementy wydaje się jednak teoria schematów argumentacyjnych rozwijana przez D.N. Waltona. Rekonstruowanie argumentu w taki sposób, aby odpowiadał on określonemu schematowi, pozwala w wielu przypadkach adekwatnie oddać sens argumentu, ułatwia jego zrozumienie, a następnie ocenę i ewentualną krytykę podczas dyskusji.
EN
While performing so-called standardization of the argument, we often need to decide whether the argument should be supplemented with its missing parts – “hidden” premises or an omitted conclusion. According to deductivism, the very popular view, we should supplement the argument in such a way that its premises entail the conclusion. Such a solution of the problem of missing parts of the argument, though simple and elegant, is a source of other serious diffi culties. The principle of charity could help in the reconstruction of arguments. However, the Walton’s argumentation schemes theory appears to be the most helpful device one can use during the process of standardization of the argument. Reconstructing the argument in such a way that it corresponds to the particular scheme, allows to understand what has really been said in the argument, and also helps to evaluate the argument and refute it during the discussion.
Year
Volume
52
Issue
Pages
417-428
Physical description
Dates
published
2016-07
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Govier T., 1987a, A new Approach to Charity, [w:] Govier T., Problems in Argument Analysis and Evaluation, Dordrecht: Foris Publications, 133–158.
 • Govier T., 1987b, Is a Theory of Argument Possible?, [w:] Govier T., Problems in Argument Analysis and Evaluation, Dordrecht: Foris Publications, 13–36.
 • Govier T., 1987c, The Problem of Missing Premises, [w:] Govier T., Problems in Argument Analysis and Evaluation, Dordrecht: Foris Publications, 81–104.
 • Govier T., 1987d, Two Unreceived Views about Reasoning and Argument, [w:] Govier T., Problems in Argument Analysis and Evaluation, Dordrecht: Foris Publications, 55–80.
 • Govier T., 1999a, Euclid’s Disease and Desperate Violinists: Do Analogies Have Missing Premises?, [w:] Govier T., The Philosophy of Argument, Newport News, Virginia: Vale Press, 137–153.
 • Govier T., 1999b, Reasoning with Pros and Cons: Conductive Arguments Revisited, [w:] Govier T., The Philosophy of Argument, Newport News, Virginia: Vale Press, 155–182.
 • Govier T., 2005, A Practical Study of Argument, Belmont: Wadsworth/Thomson Learning.
 • Hołówka T., 1998, Rozumowania zbieżne albo kondukcyjne, [w:] Ho łówka T., Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Warszawa: Wydział Filozofi i i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, 67–78.
 • Johnson R.H., 1981, Charity Begins at Home. Some Refl ections on the Principle of Charity, “Informal Logic Newsletter”, 3/3: 4–9.
 • Johnson R.H., 2000, Manifest Rationality. A Pragmatic Theory of Argument, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Lambert K., Ulrich W., 1980, The Nature of Argument, New York: Macmillan Publishing Co.
 • Scriven M., 1976, Reasoning, New York: MacGraw-Hill.
 • Szymanek K., 2008, Argument z podobieństwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Szymanek K., Wieczorek K.A., Wójcik A.S., 2003, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Thomas S.N., 1986, Practical Reasoning in Natural Language, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Tokarz M., 2006, Argumentacja, perswazja, manipulacja: Wykłady z teorii komunikacji, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Walton D.N., 1996, Argumentation Schemes for Presumptive Reasoning, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Walton D.N., Reed C., Macagno F., 2008, Argumentation Schemes, New York: Cambridge University Press.
 • Wieczorek K.A., 2013, Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Wieczorek K.A., 2015, Schematy argumentacyjne jako podstawa racjonalnej dyskusji, [w:] Stalmaszczyk P. (red.), Metodologie językoznawstwa. Od dialektologii do dialektyki, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 35–53.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c993d160-15ba-411e-ba20-5e5406a061ed
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.