PL EN


2016 | 7 | 1 | 80-89
Article title

Normalizacyjne aspekty w budowaniu społeczeństwa cyfrowego

Authors
Content
Title variants
EN
Standardization aspects in building the digital society
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedstawiono znaczenie procesu normalizacji w ramach budowy społeczeństwa cyfrowego. Wskazano na rolę norm w ramach agendy cyfrowej mających szczególne znaczenie w obszarach interoperacyjności, cyberbezpieczeństwa oraz umiejętności informatycznych.
EN
The article discusses some aspects of the standardization process in building the digital socie-ty. Indicates the role of standards in the areas of interoperability, cyber security and computer skills in the framework of the Digital Agenda.
Year
Volume
7
Issue
1
Pages
80-89
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
References
  • Europejska Agenda Cyfrowa według stanu na 16 czerwca 2015 roku. Materiały OIDE.
  • ICT Shaping the World: A Scientific View (2009), ETS.
  • ISO/IEC 27018:2014 Information technology – Security techniques – Code of practice for protection of per-sonally identifiable information (PII) in public clouds acting as PII processors. ISO, Genewa.
  • Krawiec J. (2012), Zabezpieczanie danych, cz. I: SZBI – systemowa pewność danych, „ITprofessional” nr 6.
  • PN-ISO/IEC 27001:2014-12 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania, Warszawa.
  • Portal e-Norma w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, część II – Studium Wykonalności (2009), Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c994117e-cad2-4cc5-b6c0-703477675a06
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.