PL EN


2017 | 1/2017 (65), t.1 | 164 – 175
Article title

Tradycyjna versus przyspieszona internacjonalizacja przedsiębiorstw z branż high-tech. Wyniki badań empirycznych

Content
Title variants
EN
Traditional Versus Rapid Internationalization of High-Tech firms. Results of Investigation
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The discussion on the role and importance of time in the process of internationalization of firms belongs to the mainstream of research in the field of internationalization. In the literature, the phenomenon of early and rapid internationalization was noticed in the early 1980s; however, the intensive development of the research into this phenomenon began a decade later and continues today. For several years in Poland, the share of early internationalized firms has been growing. These firms start their international activities almost from their inception. The main objective of the article is to present the pace of the internationalization process of firms from the perspective of two major theoretical approaches and its empirical verification. The article includes the literature review as well as the results of a survey conducted among 263 high-tech production firms from Poland. In the summary of the article, future directions of research are pointed out.
PL
Dyskusja na temat roli i znaczenia czasu w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw należy do głównego nurtu badań w obszarze umiędzynarodowienia. W literaturze zjawisko tzw. wczesnej i szybkiej internacjonalizacji zostało zauważone już na początku lat 80. XX wieku, a intensywny rozwój badań tego fenomenu rozpoczął się dekadę później i trwa do dzisiaj. Od kilku lat również w Polsce rośnie udział tzw. przedsiębiorstw born global, które rozpoczynają działalność na rynkach międzynarodowych wkrótce po utworzeniu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia tempa procesu internacjonalizacji przedsiębiorstw z perspektywy dwóch głównych podejść teoretycznych oraz jego empiryczna weryfikacja. Artykuł obejmuje przegląd literatury przedmiotu oraz wyniki badań 263 umiędzynarodowionych przedsiębiorstw produkcyjnych działających w branżach zaawansowanych technologii na terytorium Polski. W podsumowaniu artykułu, wskazano na dalsze kierunki badań.
Year
Pages
164 – 175
Physical description
Dates
published
2017-03-30
References
 • Bjørgum, Ø., Moen, Ø. i Madsen, T.K. (2013). New Ventures in an Emerging Industry: Access to and Use of International Resources. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 20(2), 233–253.
 • Busenitz, L.W. i Barney, J.B. (1997). Differences between Entrepreneurs and Managers in Large Organizations: Biases and Heuristics in Strategic Decision Making. Journal of Business Venturing, 12(1), 9–30, http://dx.doi.org/1016/S0883-9026(96)00003-1.
 • Coviello, N. (2015). Re-thinking Research on Born Globals. Journal of International Business Studies, 46(1), 17–26, http://dx.doi.org/1057/jibs.2014.59.
 • Daszkiewicz, N. (2004). Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce. Gdańsk: Scientific Publishing Group.
 • Daszkiewicz, N. (2015). Internationalisation of Born Globals from The Theoretical Perspective. Problemy Zarządzania, 13 (51), s. 70–81, http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.51.6.
 • Daszkiewicz, N. (2016). Internacjonalizacja przedsiębiorstw działających w branżach hightech. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Daszkiewicz, N. i Wach, K. (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Duliniec, E. (2011). Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne. Gospodarka Narodowa, (1–2).
 • Gabrielsson, M., Kirpalani, V.H.M., Dimitratos, P., Solberg, C.A. i Zucchella, A. (2008). Born Globals: Propositions to Help Advance the Theory. International Business Review, 17(4), 385–401, http://dx.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2008.02.015.
 • Jarosiński, M. (2013). Procesy i modele internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Johanson, J. i Wiedersheim-Paul, F. (1975). The Internationalization of the Firm – Four Swedish Cases 1. Journal of Management Studies, 12(3), 305–323, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.1975.tb00514.x.
 • Kazlauskaitė, R., Autio., E, Šarapovas, T., Abramavičius, S. i Gelbūda, M. (2015). The Speed and Extent of New Venture Internationalisation in the Emerging Economy Context. Entrepreneurial Business and Economic Review, 3(2), 41–52, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030204.
 • Kosała, M. (2015). Innovation Processes as a Stimulant of Internationalisation Process of Firms. Entrepreneurial Business And Economics Review, 3(2), 65 84, http://dx.doi. org/10.15678/EBER.2015.030206.
 • McDougall, P.P. i Oviatt, B.M. (1994). Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits to Theories from International Business Research. Journal of New Business Venturing, 9, http://dx.doi.org/10.1016/0883-9026(94)98017-5.
 • OECD. (2008). Working Party on International Trade in Goods and Trade in Services Statistics Reviewing the Nomenclature for High-Technology Trade – the Sectoral Approach. Paris: OECD.
 • Pawęta, E. (2015). Entrepreneur-related Constructs Explaining the Emergence of Born Global Firms: A Systematic Literature Review. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(4), 11–36, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030403.
 • Ratajczak-Mrozek, M. (2011). Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii. Przegląd Organizacji, (2).
 • Skala, A. (2014) Nowa Metoda Identyfikacji Przedsiębiorstw Wysokiej Technologii na Przykładzie Warszawy. Modern Management Review, XIX(21), 109–127, http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.mmr.2.
 • Wach, K. (2012). Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wach, K. (2015a). Entrepreneurial Orientation and Business Internationalisation Process: The Theoretical Foundations of International Entrepreneurship. Entrepreneurial Business and Economic Review, 3(2), 10–24, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030202.
 • Wach, K. (2015b). Incremental versus Rapid Internationalisation of Poland: Results of Exploratory Investigation from Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 3(4), 37–48, http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2015.030403.
 • Wach, K. i Whermann, C. (2014). Entrepreneurship in International Business: International Entrepreneurship as the Intersection of Two Fields (chapter 1). In: A.S. Gubik i K. Wach K. (eds), International Entrepreneurship and Corporate Growth in VisegradCountries. Miskolc: University of Miskolc.
 • Wojnicka, E., Klimczak, P., Wojnicka, M. i Dąbkowski J. (2006). Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. Warszawa: PARP.
 • Zahra, S.A. (2005). A Theory of International New Ventures: A Decade of Research. Journal of International Business Studies, 36(1), 20–28, http://dx.doi.org/1057/palgrave.jibs.8400118.
 • Zahra, S.A. i George, G. (2002). International Entrepreneurship: The Current Status of the
 • Field and Future Research Agenda. In: M.A. Hitt, R.D. Ireland; S.M. Camp i D.L. Sexton (eds), Strategic Entrepreneurship: Creating a New Mindset. Oxford: Blackwell.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c994628b-c8c3-4f79-8c7e-f303411537f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.