Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 3 | 369-378

Article title

Role of Religion Didactics in the Religious Education of Children and Adolescents

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Religion didactics is one of the main and important subdisciplines of the integral catechetics. Recently, since the return of religion teaching to Polish schools (1990), intensive, interdisciplinary and multi-faceted religion didactics research has been conducted. The analyses performed in this study aimed at presenting the role of religion didactics in the religious education of children and adolescents. Analysis of the basic literature on religion didactics and religious education of children and adolescents was used to first point out the proper understanding of the object of studies of religion didactics. Subsequently, the functions of religion didactics in the religious education of children and adolescents were analysed and the place of the religion didactics in the educational activity of a religion teacher was shown. The final comments pointed out the need for taking up new issues associated with e-learning and the use of new information and communication technologies in religion teaching research. It is also important to emphasise the importance of combining traditional issues with those associated with methodological innovations, including new information and communication technologies.

Journal

Year

Volume

22

Issue

3

Pages

369-378

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Bilicka B., Gurzyński M., iPad na szkolnych lekcjach religii, Toruń 2019.
 • Chałupniak R., Alfabet metod biblijnych, „Katecheta” 55(2011), nr 7-8, pp. 67-74.
 • Chałupniak R., Kostorz J., Wybrane zagadnienia z katechetyki, Opole 2002.
 • Chałupniak R., Muzyka i katecheza – kilka metod katechetycznych, „Katecheta” 46(2002), nr 11, pp. 21-25.
 • Czekalski R., (oprac.), Bibliografia katechetyczna 2001-2010, Warszawa 2012.
 • Czekalski R., Murawski R. (oprac.), Bibliografia katechetyczna 1996-2000, Warszawa 2002.
 • Czerepaniak-Walczak, Funkcje koncepcji pedagogicznych w pracy nauczycieli i nauczycielek, „Refleksje” 2014, nr 6, pp. 10-14.
 • Dziekoński S. (red.), Dydaktyka w służbie katechezy, Kraków 2002.
 • eKai, Zdalne nauczanie religii. Prezentujemy pomoce dla katechetów, https://ekai.pl/zdalne-nauczanie-religii-publikujemy-niezbedne-pomoce-dla-katechetow (dostęp: 15.04.2020).
 • Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Częstochowa 2018.
 • Korgul M., Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2014.
 • Krasiński A., Teoria kształcenia wielostronnego Wincentego Okonia w dydaktyce szkolnej i kate-chetycznej, „Seminare” 17(2001), pp. 89-98.
 • Kubik W., Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990.
 • Kulpaczyński S. (red.), Środki audiowizualne w katechezie, Lublin 2004.
 • Kulpaczyński S., Memoryzacja w katechezie, „Roczniki Teologiczne” 55(2008), z. 6, pp. 133-147.
 • Kulpaczyński S., Uwarunkowania powstawania nowych metod katechetycznych, „Katecheta” 50(2011), nr 11, pp. 12-16.
 • Łabendowicz S., Dydaktyka katechezy, Radom 2019.
 • Łabendowicz S., Metodyka katechezy, Radom 2019.
 • Łabendowicz S., Realizacja zasady aktywności w strukturze procesu dydaktycznego, „Zeszyty Formacji Katechetów” 18(2018), nr 2, pp. 63-76.
 • Mąkosa P., Mass media narzędziem czy środowiskiem katechezy?, w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007, pp. 375-395.
 • Sozańska E., Metoda projektów w praktyce szkolnej, „Katecheta” 51(2007), nr 6, pp. 20-27.
 • Stala J. (red.), Dydaktyka katechezy, cz. I-II, Tarnów 2004.
 • Szpet J., Dydaktyka katechezy, Poznań 1999.
 • Zając M., Możliwość wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji religijnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej” 2015, nr 2, pp. 85-96.
 • Zellma A., Dydaktyka dla katechetyki, „Studia Katechetyczne” 9(2013), pp. 103-124.
 • Zellma A., Konstruktywizm w szkolnym nauczaniu religii – moda, wymóg edukacyjny czy zagro-żenie?, „Katecheta” 52(2008), nr 3, pp. 16-26.
 • Zellma A., Wielostronne aktywizowanie młodzieży w szkolnym nauczaniu religii. Studium w świetle Programu nauczania religii katolickiej z 2001 roku, Olsztyn 2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-c995abf2-03a2-4a44-99d2-e88b196bd9a3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.