PL EN


2013 | 16 | 97-114
Article title

Imiesłowy przysłówkowe we współczesnym polskim stylu biblijnym

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Adverbial participles in modern Polish Biblical style
Languages of publication
PL
Abstracts
Adverbial participles are often mentioned as one of the defining features of the Polish Biblical style. This is certainly an accurate view with regard to the older translations of the Bible, but it requires to be verified with regard to modern attempts. The paper analyses the frequency and the typical use of adverbial participles in seven modern Polish translations of the Bible, and tests whether they differ from the use in texts that were originally written in Polish. It is not possible to give a clear answer to the question whether adverbial participles are or are not one of the indicators of the modern Polish Biblical style. On one hand, adverbial constructions occur with higher frequency in most of the analysed translations than they do in the originally Polish texts, but on the other hand, in some of the translations, their use is being purposefully limited. This prompts the conclusion that the occurrence of adverbial participles, in the synchronic aspect, is a feature of individual translations rather than a prototypical indicator of the modern Polish Biblical style, understood as a model.
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
References
 • Bajerowa I., 1994, Swoistość języka religijnego i niektóre problemy jego skuteczności, „Łódzkie Studia Teologiczne” z. 3, s. 11−17.
 • Bieńkowska D., 2002, Polski styl biblijny, Łódź.
 • Bojałkowska K., 2006, Imiesłowy przysłówkowe uprzednie w tekstach polskich tłumaczonych z języka angielskiego, [w:] A. Naruszewicz, M. Rutkowski (red.), Nowe zjawiska w języku, teście i komunikacji, Olsztyn, s. 190–197.
 • Bojałkowska K., 2010, Opis składniowy imiesłowów przysłówkowych we współczesnym języku polskim, Toruń.
 • Grochowski M., 1999, Pleonazm i konwersja jako narzędzia analizy semantycznej, [w:] W. Banyś, L. Bednarczuk, S. Karolak (red.), Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice, s. 47–53.
 • Jadacka H., 2005, Użycie imiesłowowych równoważników zdań, [w:] eadem, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa, s. 184–196.
 • Koziara S., 2005, Ekumeniczny przekład Nowego Testamentu (2001) w świetle tradycji polszczyzny biblijnej (zagadnienia wybrane), [w:] S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawnej i dziś, t. 2, Poznań, s. 282–292.
 • Koziara S., 2009a, Polszczyzna biblijna w poszukiwaniu wzorca stylowego. Doświadczenia i współczesność, [w:] Polszczyzna biblijna…, t. 1, s. 19–33.
 • Koziara S., 2009b, Tradycyjne biblizmy a nowe polskie przekłady Pisma Świętego, Kraków.
 • Piela M., 2003, Grzech dosłowności we współczesnych polskich przekładach Starego Testamentu, Kraków.
 • Piela M., 2009, Jakiego przekładu Starego Testamentu brakuje w Polsce?, [w:] Polszczyzna biblijna…, t. 1, s. 125–140.
 • Polszczyzna biblijna: S. Koziara, W. Przyczyna (red.), Polszczyzna biblijna – między tradycją a współczesnością, Tarnów 2009.
 • Ruszkowski M., 1995, Zastosowanie kryterium funkcjonalnego w normatywnym wartościowaniu pleonazmów i tautologii, „Poradnik Językowy” z. 9−10, s. 22−28.
 • Saloni Z., 1967, O tendencjach w zakresie użycia imiesłowów przysłówkowych, „Poradnik Językowy” z. 2, s. 67−71.
 • Szczepińska B., 2005, Ewangelie tylekroć tłumaczone…: studia o przekładach i przekładaniu, Gdańsk.
 • Wolniewicz M., 1994, Teoria przekładu biblijnego w ujęciu współczesnych tłumaczy Biblii na język polski, „Łódzkie Studia Teologiczne” z. 3, s. 19−29.
 • Wróbel H., 1975, Składnia imiesłowów czynnych we współczesnej polszczyźnie, Katowice.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c99acf63-ee2b-44a3-a51c-6f60ad60694d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.