PL EN


2020 | 1(65) | 70–80
Article title

Interpretacja art. 15 ust. 1 regulaminu Sejmu

Authors
Content
Title variants
EN
Interpretation of Article 15 para. 1 of the Standing Orders of the Sejm
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The opinion presents the interpretation of the definition of “parliamentary group representing a separate electoral list on the day of the start of the Sejm’s term”. The conditions that all Deputies’ associations have to meet in order to fall into this category have been indicated. Meeting such conditions is necessary for obtaining the right to participate of a representative of the group in sittings of the Council of Seniors. The need to amend the interpreted provision of the Standing Orders of the Sejm, in order to adapt it to relevant provisions of electoral law, has been also signalled.
Year
Issue
Pages
70–80
Physical description
Contributors
author
  • Doktor nauk prawnych, starszy wykładowca, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnego, KRAKÓW, POLSKA, piotr.czarny@neostrada.pl ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6558-1075
References
  • Grajewski K., Stelina J., Uziębło P., Komentarz do ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, Warszawa 2014.
  • Kamiński M.A., Rola Konwentu Seniorów w Sejmie RP na tle porównawczym [w:] Ustrój państwa. Myśl polityczno-prawna. Współczesne systemy rządów. Prace ofiarowane prof. zw. nauk prawnych Adamowi Jamrozowi z okazji Jego Jubileuszu, red. S. Bożyk, A. Olechno, Białystok 2018.
  • Karolczak J.M., Data utworzenia klubu lub koła poselskiego [w:] Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych, wybór i oprac. W. Odrowąż-Sypniewski, t. I, Warszawa 2010.
  • Słownik języka polskiego, t. 3, t. 4, red. M. Bańko, Warszawa 2007.
  • Sokołowski J.K., Organizacja wewnętrzna, tryb i zasady funkcjonowania organów ustawodawczych [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997–2007, red. J.K. Sokołowski, P. Poznański, Kraków 2008.
  • Zubik M., Organizacja wewnętrzna Sejmu RP, Warszawa 2003.
  • Zubik M., Uwaga 6 do art. 15 [w:] Komentarz do regulaminu Sejmu, red. A. Szmyt, Warszawa 2018.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9a53112-952b-4113-a871-430d26fb6555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.