PL EN


2017 | 3(34) | 125-138
Article title

Mechanizmy wsparcia procesu B+R przedsiębiorstw

Content
Title variants
EN
Instruments and institutions for supporting R&D in enterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Różnorodność źródeł, jak też dostępnych form wsparcia sfery badawczo-rozwojowej, w tym bezzwrotnych środków publicznych, zmieniła się radykalnie w ciągu ostatnich lat, co powoduje, że dzisiaj sięgać po nie mogą zarówno startupy, jak i duże firmy zainteresowane rozwojem B+R. Zachęcają one do podejmowania ryzyka oraz rozwoju firmy w dłuższej perspektywie. Oferowane środki finansowe wraz z systemem wsparcia ustawami stanowią istotny czynnik obniżający ryzyko inwestycyjne w B+R, jak też zachęcający przedsiębiorców do wydatkowania własnych środków na badania. Dają silny impuls do poszukiwania rozwiązań innowacyjnych oferujących przewagi konkurencyjne.
EN
The variety of sources and forms available for supporting the R&D process has, including non-repayable funds changed dramatically over the last few years. Today they are available for all interested in the running researches – both start-ups, as well as large companies. It is an extension of instruments sharing risks embodied in company’s development in the long run. Offered measures of financial support system are an attractive factor decreasing the risk of investment in R&D and encouraging entrepreneurs to spend their own funds for research. This has a strong impact on the sphere creating innovative solutions giving a competitive advantage.
Year
Issue
Pages
125-138
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Zakład Ekonomii Wydział Administracji i Nauk Ekonomicznych Politechnika Warszawska
References
 • Bogdanienko, J. (red.) (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw, Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Warszawa: PWE.
 • Działalność badawczo-rozwojowa w Polsce (2014). Raport GUS, Warszawa.
 • Gorynia, M. (2012). Ewolucja pozycji gospodarki polskiej w gospodarce światowej, „Ekonomista” nr 4.
 • Janasz, W. (red.) (2005). Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z UE, Warszawa: Difin.
 • Marciniak, S. (2010). Innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325515317.
 • Marciniak, S. (2008). Rada nauki w gospodarce opartej na wiedzy, „Zeszyty Naukowe KNSiA PW”, z. 27.
 • Misala, J. (2011). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, Warszawa: PWE.
 • Nauka i technika (2012). Raport GUS, Warszawa.
 • Nieć, M. (2013). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle krajów Europy, [w:] Świat innowacyjnego społeczeństwa. Trendy na najbliższe lata, Warszawa: PARP. Podręcznik Oslo (1999). OCDE, Eurostat, KBN.
 • Zadura-Lichota, P. (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce, odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, Warszawa: PARP.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9ab3c84-6dd0-46a0-b6c5-b5dfa583fde0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.