PL EN


2017 | 2 | 145-154
Article title

Przestępczość przeciwko zabytkom archeologicznym współczesności

Title variants
EN
Crime against contemporary archaeological finds
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł zarysowuje ogólny obraz zjawiska przestępczości przeciwko zabytkom archeologicznym pochodzącym z czasów współczesnych. Zawiera podstawy prawne, opis problemu kradzieży i niszczenia obiektów dziedzictwa, ocenę istniejących regulacji ustawowych oraz praktyki zwalczania tego specyficznego rodzaju przestępczości.
EN
The article presents the overall image of the phenomenon of crime against archaeological finds from contemporary times. It contains the legal basis, the description of the problem of theft and damage to heritage, an evaluation of the existing statutory regulations, and practices of combating this specific type of crime.
Year
Issue
2
Pages
145-154
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
  • Narodowy Instytut Dziedzictwa
  • National Heritage Board of Poland
References
  • Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2014-2017, „Ochrona Zabytków” 2014, dodatek specjalny.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0029-8247
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9ab8417-3e3b-47d1-b517-b39b01ecb604
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.