PL EN


2017 | 3(93) | 18-40
Article title

Rozwój nauki, technologii i innowacji w Ameryce Łacińskiej w perspektywie historycznej

Content
Title variants
EN
Science, Technology and Innovation Development in Latin America in Historical Perspective
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przed rządami państw latynoamerykańskich stoi niezwykle trudne zadanie wypracowania modelu takiego oddziaływania na naukę, który w sposób optymalny przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego, przy jak najlepszym wykorzystaniu niedostatecznych środków na badania naukowe, jednocześnie mając na uwadze specyfikę problemów niedorozwoju społecznego i ekonomicznego poszczególnych krajów. Dla zrozumienia dzisiejszych wyzwań rozwoju gospodarczego i społecznego ważne jest prześledzenie rozwoju nauki i technologii w perspektywie historycznej. W artykule przedstawiono rozwój polityki naukowej oraz polityki technologii i innowacji do końca ubiegłego stulecia, ze szczególnym uwzględnieniem drugiej połowy XX wieku, kiedy intensywnie rozwijano myśl naukową, nawet jeśli nie wszystkie plany jej wdrożenia mogły zostać zrealizowane. Zwłaszcza wydarzenia ostatnich dwóch dekad ubiegłego stulecia: kryzys zadłużeniowy i w jego następstwie przyjęcie neoliberalizmu miały zasadnicze znaczenie dla dalszego rozwoju polityki naukowej. Analizując latynoamerykańską myśl dotyczącą nauki, technologii i innowacji, prześledzono prace najważniejszych badaczy wywodzących się z regionu oraz określono wpływ organizacji międzynarodowych oraz instytucji krajowych na kształtowanie endogenicznej polityki naukowej.
EN
Latin American governments have to address an extremely difficult challenge to develop a model of science impacting that will optimally contribute to economic growth and social development with the best use of insufficient resources for research, taking into account the specific nature of the problems of social and economic underdevelopment in individual countries. To understand today's issues of economic and social development, it is important to trace the development of science and technology in a historical perspective. The paper presents the development of science policy and technology & innovation policy up to the end of the last century, with a special focus on the second half of the twentieth century, when scientific thought was intensified, even if not all plans for its implementation could have been implemented. Especially the occurrences of the last two decades of the last century: the debt crisis and the subsequent adoption of neo-liberalism were crucial for the further development of science policy. While analyzing Latin American thought on science, technology and innovation, the works of the most important researchers from the region were considered and the impact of international organizations and national institutions on the development of endogenous science policy was investigated.
Year
Issue
Pages
18-40
Physical description
Dates
published
2017
References
  • Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológicva (b.d.), http://www.agencia.mincyt. gob.ar (dostęp: 20.08.2016).
  • Albornoz, M. (2001), „Política Científica y Tecnológica. Una visión desde América Latina”, Revista Iberoamericana de Ciencia, Tecnología, Sociedad e Innovación, no. 1.
  • Albornoz, M., Matos Macedo, M., Alfarez, C. (2010), Latin America. Chapter 4 w: UNESCO Science Report 2010: The Current Status of Science around World, Paris: UNESCO.
  • Arond, E., Rodriguez, I., Arza, V., Herrera, F., Sanchez, M. (2011), Innovation, Sustainability, Development and Social Inclusion: Lessons from Latin America, STEP Working Paper 48, Brighton: Economic&Social Research Council ESRC.
  • Arza, V., López, A., Gajst N. (2008), Los organismos públicos de investigación (OPI) en Argentina y su vinculación con otros actores sociales desde una perspectiva histórica, DT36/2008, Buenos Aires: Centro de Investigaciones para la Transformación (CENIT).
  • Bifano, C. (2010), „La institucionalización de la ciencia en Venezuela... y el intento de destruirla”, Bitácora, Edición 2010, no. 002.
  • Bush, V. (1945), Science: The Endless Frontier, Washington D.C.: United States Government Printing Office.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9ae18af-fb4b-494e-9944-bff38a3662a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.