PL EN


Journal
2014 | 4 | 35-38
Article title

Efektywność masażu tensegracyjnego u zawodowych biegaczy długodystansowych - opis przypadku

Authors
Content
Title variants
EN
The efectiveness of therapeutic massage in professional long-distance runners - case study
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Wstęp: Niezależnie od dyscypliny sportowej, zasad proflaktyki stosowanych przez sportowców, metod trenerskich i doświad- czenia, urazy i kontuzje towarzyszą sportowcom od zawsze. Są nieuniknione, a gdy się pojawią należy zastosować kompleksową terapię celem uniknięcia powikłań i kolejnych kontuzji. Materiał i metody: U kobiety-biegaczki wykonano masaż klasyczny przed-startowy i po-startowy, każdy trwający 10 minut oraz masaż tensegracyjny, w ilości 2 zabiegi po 45 minut. W masażu tensegracyjnym opracowano wybrane układy (I i II), w których tkanki wykazywały wzmożoną wrażliwość uciskową. Wyniki: Po zastosowaniu masażu klasycznego uzyskano zniesienie dolegliwości bólowej mięśni strzałkowych. Natomiast po wykonaniu masażu tensegracyjnego uzyskano zniesienie dolegliwości bólowej zlokalizowanej w okolicy więzadła pachwino- wego. Opracowanie tkanek będących w kontakcie bezpośrednim i pośrednim umożliwiło całkowite zniesienie dolegliwości bólowej. Wnioski: Masaż może być zabiegiem wykorzystywanym w przypadku uszkodzeń i przeciążeń tkanek miękkich występujących u sportowców. Dobór rodzaju masażu stosowanego u sportowców zawsze zależy od aktualnych objawów i potrzeb sportowca. Terapia powinna być zakończona edukacją sportowca dotyczącą działań proflaktycznych.
EN
Background: Regardless of the sport discipline, the rules of prophylaxis, coaching methods and experience, injuries and con- tusions in athletes occur. They are inevitable, and when they eventually appear, a comprehensive therapy should be applied to avoid complications and further injuries. Material and methods: A female runner was given a classical massage, before and after the training session each of 10 mi- nutes and, additionally, two sessions of 45-minute-tensegrity massage. Two diferent confgurations were worked out (I and II) because only selected connective tissues were intensively sensitive to compression. Results: After the classical massage the decrease in pain of fbular muscles (peroneus longus and brevis) was achieved, ho- wever, after the tensegrity massage the reduction of pain in inguinale ligaments was additionally observed. The massage of the tissues being in direct and indirect contact with the injured area resulted in complete pain elimination. Conclusions: Tensegrity massage can be used in the cases of connective tissue injuries and other mild injuries which are found in athletes. The choice of the type of the massage always depends on current symptoms and needs of the athletes. The therapy ought to be completed with the education on the preventive activities which athletes should follow.
Journal
Year
Issue
4
Pages
35-38
Physical description
Dates
accepted
2014-11-30
Contributors
author
  • Wydział Fizjoterapii, Katedra Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9b0a6e0-6682-48c2-8157-cf9b8deff69b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.