PL EN


2008 | 4 | 75-81
Article title

Rola parków naukowo-technologicznych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the globalization era a technological growth is important for the development of the companies. The vital challenge is a commercialization of the science and technological achievements, i.e. transfer the achievements to the market. The transfer consists of passing on thetechnological and managerial knowledge to be used in business. It is natural impulse for thedevelopment of innovational companies. Insufficient financial and human resources in smalland middle enterprises set the difficult to conquer barrier to conducting in-home research. Thecooperation between companies and universities especially engineering schools and publicor commercial research centers may help to resolve the problem. The aim of this article is thepresentation of the role of science-technological parks in the development of small and middleenterprises.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Studiów Europejskich, Polska
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Przedsiębiorczoœści i Innowacji, Polska
References
 • Baruk J., Centra przedsiębiorczości a innowacyjność firm, .Organizacja i Kierowanie., 2/2001.
 • Bednarczyk M., 1999, Wpływ otoczenia komunikacyjnego na redefinicję strategii konkurencji polskich przedsiębiorstw [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw wobec wyzwań XXI wieku, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Bednarczyk M., 2001, Organizacje publiczne. Zarządzanie konkurencyjnością, PWN, Kraków-Warszawa.
 • Dierdonck R. van, Debackere K., Rappa M.A., An Assessment of Science Parks: Towards a Better Understanding of Their Role in the Diffusion of Technological Knowledge, .R&D Management., 2/1991.
 • Donakowski A., Międzynarodowy transfer technologii- przyczyny, formy i konsekwencje, .Gospodarka w praktyce i teorii., 1/2003.
 • Kasperkiewicz W., 1997, Parki technologiczne nowoczesną formą promowania innowacji, Wyd. Absolwent, Łódź.
 • Matusiak K.B., 1995, Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych rozwoju regionalnego, Fundacja Inkubator, Łódź.
 • Morawczyński R., Rogoda B., Rola środowiska naukowego w promowaniu nowych technologii na przykładzie Krakowa, .Zeszyty Naukowe., 62/2003, .Prace z zakresu przedsiębiorczości i konkurencyjności firm., Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Penc-Pietrzak I., 1998, Strategia biznesu i marketingu, Wyd. PSB, Kraków.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, PARP, Warszawa 2002.
 • Sieja M., Tomczyk K., Wach K., 2002, Rola Krakowskiego Parku Technologicznego w transferze innowacji [w:] Handel międzynarodowy 2002. Stan i kierunki rozwoju, K. Budzowski, S. Wydymus (red.), KHZ AE w Krakowie, Kraków.
 • Strategor, 1999, Zarządzanie firmą, PWE.
 • Wach K., Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z ośrodkami naukowo-badawczymi na przy- kładzie Krakowskiego Parku Technologicznego, .Zeszyty Naukowe., 671/2005, .Prace z zakresu przedsiębiorczości i innowacji., Wyd. AE w Krakowie, Kraków.
 • Wach K., 2008, Regionalne otoczenie małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. UEK, Kraków 2008.
 • Westhead P., Storey D. J., Links Between High Education Institutions and High Technology Firms, Omega, Vol. 23, No 4/1995.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9bcf54a-bd49-47bc-9afb-4163898264df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.