PL EN


2016 | 63 | 9: Teologia fundamentalna i religiologia | 111-124
Article title

Sobór Watykański II w piśmiennictwie łotewskim

Authors
Title variants
EN
A Reflection of the Second Vatican Council in the Latvian Press
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszej części artykułu została krótko przedstawiona sytuacja historyczna od XIII w., kiedy to na terytorium Łotwy przybyli chrześcijańscy misjonarze, aż do 1962 r., kiedy to rozpoczął się Sobór Watykański II. Pozostałe dwie części artykułu stanowi prasowy przekaz od Soboru Watykańskiego II w czasach imperium radzieckiego oraz w niepodległej Łotwie. Kiedy rozpoczął się Sobór Watykański II, terytorium Łotwy znajdowało się pod okupacją radziecką. Z tego powodu przebieg soboru, a także idee zawarte w jego dokumentach, które powinny być wprowadzane także w życie Kościoła na Łotwie, pozostawały albo w ogóle nieznane, albo dostęp do nich był utrudniony. Jednak – pomimo trudności – w czwartej i piątej sesji soborowej brał udział ks. Julians Vaivods, który w owym czasie został też konsekrowany na jedynego biskupa na terytorium Łotwy. Analizując radziecką prasę z tego czasu, należy stwierdzić, że dla komunistycznych ideologów interesującą wydała się otwartość ówczesnego Kościoła na świat i prezentowana przez niego myśl społeczna. Według nich Kościół próbował w ten sposób modernizować się i rozwijać swój chrześcijański socjalizm. Po odzyskaniu niepodległości w 1991 r. Kościół na Łotwie stopniowo zaczął rozwijać się. Pojawiły się istotne publikacje dotyczące soboru, które dotykały najistotniejszych zagadnień. Praca w tej dziedzinie nadal jest na Łotwie kontynuowana. Dokumenty Soboru Watykańskiego II w języku łotewskim jeszcze oczekują na pełne wydanie, co stanowi trudność dla wiernych w zapoznaniu się z tymi tekstami i w pełnym zrozumieniu ducha soborowego, a także we wprowadzeniu ich w życie.
EN
The report briefly examines the historical situation of the period extending from the 13th century, when Christian missionaries arrived in Latvia and a planned evangelization of the population was organized, up to 1962, when the Second Vatican Council started. As the territory of Latvia was under the rule of different powers and different religious views dominated during different historical periods, there were periods when the ruling power favoured evangelization, but there were also such periods when this process was completely paralysed. The territory of Latvia was under the Soviet occupation regime also when the Second Vatican Council started, thus the progress of Second Vatican Council, as well as realization of ideas and thoughts expressed in the documents of the Council were either hindered or impossible in the Church in Latvia. Notwithstanding the difficulties, Latvia was represented by prelate Julians Vaivods in the fourth and fifth session of the Second Vatican Council. During the Council, J. Vaivods was also consecrated as the only bishop in the territory of Latvia. It should be stressed that there were bishops only in Latvia and Lithuania throughout the whole USSR, and bishop J. Vaivods was responsible for pastoral care of Catholic believers of all the USSR, except Lithuania. Research of articles on the Second Vatican Council published in the soviet press allows to conclude that soviet ideologists sympathized with the openness of the Church to the world and social ideas, because, in their opinion, in such a way the Church tried to modernize religion and develop as if its own Christian socialism. After regaining independence in 1991, the Church in Latvia gradually started to develop; more significant publications about the Council tackling the most necessary issues appeared in the press. However, taking into consideration the previous situation of the Church in Latvia, the work is still being continued. Documents of the Second Vatican Council have not yet been published in Latvian, thus they are not easily available for believers and it hinders them to become aware of the spirit of the Council and implement it in life.
Contributors
 • doktorant Instytutu Teologii Fundamentalnej KUL
References
 • Balevics Z., Katolicisma ideoloģija, no cikla „Vatikāns Šodien”, Rīga: Latvijas Komunististiskās Partijas Centrālās Komitejas sabiedriski – politisks žurnāls „Jautājumi un atbildes” 1968, nr 7 (jūlijs).
 • Baznīca XXI gadsimtā, Rīga: Žurnāla „Ejiet Un Māciet” speciālizdevums. LPU filiāles RTI un RARZI 2004.
 • Baznīcas modernizācija, no cikla „Vatikāns šodien”, Rīga: Latvijas Komunististiskās Partijas Centrālās Komitejas sabiedriski – politisks žurnāls „Jautājumi un atbildes” 1968, nr 9 (septembris).
 • Bondare T.M, Vissvētākā Jaunava Marija un Viņas kults, Rīga: laikraksts „Solis” 1995, nr 6 (112).
 • Cakuls J., Latvijas Romas Katoļu Baznīcas vēstures materiāli, XX gadsimts, Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija 2001.
 • Deimele E., Vatikāna II Koncila priekštecis. Par kard. Ņūmanu, kā priekšteci. Tulk. A. Smelters no „Konradsblatt”, nr 10, Rīga: laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” 2001, nr 7 (173).
 • Gigilewicz E., Łotwa, w: Encyklopedia Katolicka, t. XI, Lublin: TN KUL 2006.
 • Jauni strāvojumi Vatikāna politikā un ideoloģijā (Informatīvs Materiāls Lektoriem), Rīga: Latvijas PSR Zinību Biedrība 1979.
 • Jerumanis P.M., Intervija, Rīga: laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” 2007, nr 19 (329).
 • Kļaviņš P., Pēteris, pāvests un nemaldība, Rīga: Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Dzeive” 1994, nr 6 (224).
 • Kļaviņš P., Reliģiskā brīvība veicina laju misiju, Rīga: laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” 2002, nr 10 (203).
 • Kļaviņš P., Svētais Meinards, Rīga: laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” 1996, nr 15 (49).
 • Korjus H., Katoliskās Baznīcas Maģistērija nostājas veidošanās masu saziņas līdzekļu jomā XIX-XX gadsimtos, Rīga: laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” 2002, nr 11 (204).
 • Mežiniece I., Vatikāna II Koncils – būtisks pavērsiens Baznīcas vēsturē, Rīga: nodibinājuma „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” izdevums Katoļu Kalendārs 2012.
 • Okoń M., Ryga, w: Encyklopedia Katolicka, t. XVII, Lublin: TN KUL 2012.
 • Pujats J., Īsi par Baznīcas vispārējiem konciliem, Rīga: Romas Katoļu Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Kalendārs” 1991.
 • Romas Katoļu Baznīcas Informācijas Centra mājaslapa, http://katolis.lv/Rigas-arhibiskaps/sprediki-un-uzrunas/2010/2010-08-21.html [dostęp: 16.11.2015].
 • Runce I., Labais pāvests – svētais Jānis XXIII, Rīga: nodibinājuma „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” izdevums „Katoļu Kalendārs” 2015.
 • Stankevičs Z., Kā atgūt zaudēto cilvēka cieņu?, Rīga: reliģiski izglītojošs žurnāls „Ejiet un Māciet” 1997, nr 1 (16).
 • Stankevičs Z., Vislielākā 20.gs žēlastība – Vatikāna II Koncilam – 35, Rīga: Reliģiski izglītojošs žurnāls „Ejiet un Māciet” 2001, nr 1 (29); 2001, nr 2 (30); 2002, nr 1 (31); 2002, nr 2 (32).
 • Ševels A., Jautājums par dzīves jēgu, Rīga: Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Dzeive” 2002, nr 7-8 (332).
 • Ševels A., Marijas Kults Baznīcā, Rīga: Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Dzeive” 2001, nr 8 (321).
 • Ševels A., Mājas Baznīca, Rīga: Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Dzeive” 2002, nr 1 (326).
 • Ševels A., Vatikāna II Koncils un katehisms. Sargāsim ticības mantojumu, Rīga: Laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” 2012, nr 24 (456).
 • Škapars A., Dieva radīšanas darba svētdarītājs laulāto kopdzīvē, Rīga: Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Dzeive” 1998, nr 8 (285).
 • Škapars A., Kultūras pastorālās perspektīvas evaņģelizācijas darbā, Rīga: laikraksts „Katoļu Baznīcas Vēstnesis” 1999, nr 9 (121).
 • Škapars A., Svētā Euharistija – Kristus vienības izpausme cilvēces mīlestībā, Rīga: Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Dzeive” 1998, nr 4 (282).
 • Tropiņa K., Vatikāna II Koncils par kristīgo audzināšanu, Rīga: Romas Katoļu Baznīcas Rīgas Metropolijas kūrijas izdevums „Katoļu Kalendārs” 2007.
 • Trūps H., Katoļu Baznīcas Vēsture, Rīga: Avots 1992.
 • Vaivods J., Dienasgrāmata. Rēzekne: Latgales Kultūras Centra izdevniecība 2010.
 • Deutsche biographie. Bayerische Staatsbibliothek, http://www.deutsche-biographie.de/sfz78193. html [dostęp: 5.12.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9c374ed-2a0e-42e7-97c4-7ee8efc56a25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.