PL EN


2017 | 20 | 3 | 53-66
Article title

The popular-scientific magazine Urania - its origins and development up to 1958

Content
Title variants
PL
Czasopismo popularnonaukowe „Urania” - geneza i rozwój do 1958 roku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents the development of the Urania from 1921 to 1958. The aims, tasks, formal presentation, contents and history of the periodical are outlined alongside the popularisation activities of the Association of Polish Amateur Astronomers, which published journal at the time. Its distinguished members, professors of astronomy, occupied the position of editors, taking care that the publication was high quality. The oldest Polish journal dedicated to the popularisation of astronomy is still published today in an altered form, and this article is another contribution towards telling its story in book form.
PL
Artykuł prezentuje rozwój czasopisma „Urania” w latach 1921‒1958. Cele, zadania, układ formalny, zawartość treściową i historię periodyku nakreślono na tle działalności popularyzacyjnej Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, którego organem była wówczas „Urania”. Jego wybitni członkowie, profesorowie astronomii, piastowali stanowiska redaktorów naczelnych, dbając o wysoki poziom merytoryczny. Najstarsze polskie czasopismo popularyzujące astronomię wśród młodzieży i dorosłych ukazuje się do chwili obecnej w zmienionej formie, a artykuł jest kolejnym przyczynkiem do monograficznego opisania jego historii.
Year
Volume
20
Issue
3
Pages
53-66
Physical description
Contributors
 • BIblioteka Głowna. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • T. Grzesło, J. Rolewicz, Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, [in:] Słownik polskich towarzystw naukowych, t. 1, red. L. Łoś, Wrocław 1978, s. 270.
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Częstochowskiego PTPA, „Urania” 1933, no. 1–2, p. 11.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Lwowskiego PTPA za rok 1932, „Urania 1933, no. 1–2, s. 12–13.
 • Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Poznańskiego PTPA za r. 1934, „Urania” 1934, no. 3/4 , p. 29.
 • Sprawozdanie z działalności P.T.M.A. w roku 1953, „Urania” 1954, no. 5, p. 144–152.
 • L. Zajdler, Na marginesie sześćdziesięciolecia „Uranii”, „Urania” 1979, no. 10, p. 305.
 • A.K. Wróblewski, 80 lat astronomii..., [Available in World Wide Web] http://urania.pta.edu.pl/upal_2003.html.
 • Urania Digital Archive, http://www.urania.edu.pl/archiwum.
 • M. Białęcki, Kamil Flammarion: (z powodu 80 letniej rocznicy urodzin i 60 letniej pracy naukowej), „Urania” 1922, no. 2, p. 55–56; F. Kępiński, Mikołaj Kopernik: (w 450-tą rocznicę urodzin) „Urania” 1923, no. 3/4, p. 72–77; M. Białęcki, Kamil Flammarion: 26 II 1842 – 3 VI 1925 „Urania” 1925, no. 9, p. 79–81; J. Mergentaler, Isaak Newton (1727–1927) „Urania” 1927, no. 1, p. 8–10; B. Rafalski, Urban Le Verrier: (z powodu 50-o letniej rocznicy śmierci) „Urania” 1927, no. 3, p. 122–128.
 • J. Gadomski, Wrażenia z Kongresu Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Paryżu, „Urania” 1936, no. 3, p. 45–50; E. Rybka, Kongres Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Sztokholmie 3–10 sierpnia 1938 r., „Urania” 1938, no. 4, p. 61–68.
 • Z. Woźniewski, W 250 lecie śmierci Jana Heweliusza, „Urania” 1937, no. 4, p. 61–68.
 • W. Dziewulski, Jan Jędrzejewicz: (1835–1887) w setną rocznicę Jego urodzin, „Urania” 1936, no. 2, p. 21–33.
 • E. Rybka, William Herschel twórca astronomii gwiazdowej (1738–1822), „Urania” 1939, no. 1, p. 1–8.
 • E. Stenz, G.E. Hale, „Urania” 1938, no. 4, p. 68–70; E. Stenz, Piotr Lubicz Strzeszewski (wspomnienie pośmiertne), „Urania” 1939, no. 1, p. 11–15.
 • S. Lubertowicz, Czterdziestolecie czasopisma „Urania”, „Urania” 1962, no. 5, p. 137.
 • W. Iwanowska, Astronomia radiowa, „Urania” 1951, no. 11–12, p. 232–242.
 • A.K. Wróblewski, 80 lat astronomii z „Uranii”, „Urania — Postępy Astronomii” 2003, no. 1, [available on the internet] http://urania.pta.edu.pl/upal_2003.html.
 • J. Radomski, Jedyny uczeń Kopernika, „Urania” 1954, no. 4, p. 101–105.
 • J. Gadomski, Adam Prażmowski, pierwszy astrofizyk polski, „Urania” 1956, no. 4, p. 97–102; J. Radomski, Jan Heweliusz, „Urania” 1954, no. 5, p. 133–135; J. Gadomski, „Theatrum cometicum” Stanisława Rola Lubienieckiego, „Urania” 1954, no. 6, p. 165–167; J. Gadomski, Sir James Jeans, „Urania” 1946, no. 3–4, p. 53–55.
 • W. Zonn, O popularyzacji nauki, w szczególności astronomii, „Urania” 1951, no. 3–4, p. 34–39.
 • A. Pacholczyk, Meteory, „Urania” 1955, no. 5, p. 150.
 • K. Ziółkowski, Siedemdziesięciolecie „Uranii”, „Urania” 1992, no. 3, p. 86.
 • Cz. Białczyński, Janusz Pagaczewski (1906–1975) — astronom i sejsmolog, odkrywca obserwatoriów Mikołaja Kopernika. {Electronic document] [Available on the internet] http://bialczynski.wordpress.com/2010/02/16/janusz-pagaczewski-1906-1975-astronom-i-sejsmolog/.
 • J. Gadomski, Projekt Planetarium i Ludowego Obserwatorium im. M. Kopernika w Warszawie, „Urania” 1957, no. 2, p. 52.
 • Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii zostało wskrzeszone, „Urania” 1948, no. 1–3, p. 3–4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
URI
http://rhpp.up.krakow.pl/article/view/4389
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9c76a1e-0c76-477f-bff5-2b8fba33e47e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.