PL EN


1999 | 2 | 117-129
Article title

Zastosowanie koncepcji marketingu w węzłowych obszarach zarządzania firmą

Content
Title variants
EN
The use of marketing concept in crucial areas of the company management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł poświęcono wybranym aspektom wzajemnego przenikania się teorii marketingu oraz ważniejszych dziedzin teorii zarządzania. Szczególną uwagę zwrócono na koncepcję zarządzania marketingowego, problematykę dopasowywania jakości produktu do wymagań klienta (Quality Function Deployment), ideę marketingu wewnętrznego oraz kwestie logistyki marketingowej.
EN
Marketing concept integrates different operating activities of a firm, also these ones whose development has been up to now autonomous, e.g. operating management. There are fields where this tendency is particularly visible like the strategic management, quality management, logistics in a company or human resources management. In order to clear these issues the authors presented the marketing management concept, the problems of the product quality and the clients demands matching (the Quality Function Deployment method which is a means of "translation" of information coming from the clients to a technical language used in as company by designers, technologists and constructors). They also present the idea of internal marketing called as well personal marketing and selected matters connected with the marketing logistics.
Contributors
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
 • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów
References
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.
 • Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa – Poznań 1998.
 • Hill N., Introduction to Marketing, Business Education Publishers Ltd., Tyne and Wear, 1989.
 • Hutt M. D., Speh T. W., Zarządzanie marketingiem. Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, PWN, Warszawa 1997.
 • Kelly E. J., Marketing, Strategy and Functions, Prentice Hall Inc., Englewood Clifs, New Jersey 1965.
 • Kisperska - Moroń D., The Influence of Material Inventories on Materials Requirements in Polish Engineering Industry — Let’s Try Business Logistics [w:] Progress in Inventory Research, SGH, Warszawa 1996.
 • Kramer T., Marketing, AE w Katowicach, Katowice 1983.
 • Mantura W., Branowski M., Marketing w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym, Wydawnictwo PP, Poznań 1992.
 • Mantura W., Wykorzysta nie metod inżynierii jakości w marketingu. Materiały konferencyjne "Inżynieria jakości 97", Gdańsk 1997.
 • Michon Ch., Le marketing interne, un système a part entiere, „Revue Française du Marketing” 1998, nr 5.
 • Niestrój R., Podstawy marketingu, Warszawa 1996.
 • Nowoczesne metody usprawniania procesów informacyjnych w organizacjach gospodarczych i administracyjnych, pod red. Z. Martyniaka, Kraków 1993.
 • Payne A., Marketing usług, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 • Piotrowski M., QFD — Projektowanie sterowane przez klienta, "Problemy Jakości" 1995, nr 3.
 • Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Kraków – Kluczbork 1997.
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, pod red. J. Łańcuckiego, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9c9f052-84d7-448a-be4d-afe0ed07a544
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.