PL EN


2013 | 12 | 2: Kompendium inspirujących praktyk. Wczesna interwencja i profilaktyka w działaniach na rzecz wspierania rodziny i rodzicielstwa | 75-87
Article title

Dom Rodziców, Brest, Francja

Content
Title variants
EN
The Parents, House, Brest, France
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dom Rodziców to nowy typ wsparcia edukacyjnego dla rodzin zamieszkałych w Breście i jego okolicach, w północno–zachodnim rejonie Francji. Dom powstał w 2009 roku i jest otwarty dla wszystkich rodziców potrzebujących pomocy, wsparcia czy wysłuchania, w tym także dla tych znajdujących się w najtrudniejszych sytuacjach życiowych. Profesjonaliści nie serwują tam teorii dotyczących wychowywania dzieci, ale proponują schemat rodzicielstwa, którego celem jest umożliwienie rodzicom stworzenia dzieciom odpowiednich warunków życia i właściwej stymulacji. Projekt skupia się na wczesnej interwencji i profilaktyce, wykorzystując kompetencje rodziców i zachęcając do solidarności społecznej. Partnerami i interesariuszami projektu są władze lokalne i miejscowe organizacje.
EN
The ‘Parents House’ is a new type of educative support for families in and around the city of Brest in North-West France. Launched in 2009, it is open to all parents in need of help, support or someone to listen to them, including those living in the most precarious situations. Professionals do not deliver a theory for bringing up children but propose a framework for parenthood aimed at enabling parents to provide satisfactory living conditions and stimulation for their children. The project is an early intervention and prevention facility that builds on parents’ competences and encourages social solidarity. Several local authorities and organisations are involved as partners and stakeholders.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9cbe6a4-78d7-47ee-9652-0a18b9ed8a95
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.