PL EN


2016 | 17 | 41-49
Article title

Aktualne konflikty na Bliskim Wschodzie i ich wpływ na sytuację w Europie

Content
Title variants
EN
Ongoing conflicts in the Middle East and their impact on Europe
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Bliski Wschód to region zajmujcy centraln pozycj wród kontynentów Starego wiata, wany pod wzgldem geopolitycznym i oddziaujcy silnie na sytuacj midzynarodow. Nadzieje na demokratyzacj w krajach muzumaęskich jakie wywoaa rewolucyjna fala Arabskiej Wiosny zniweczone zostay w nastpstwie chaosu i konfliktów wewntrznych narastajcych po obaleniu dyktatorskich rzdów. Destabilizacja polityczna doprowadzia do konfliktów zbrojnych oraz intensyfikacji aktywnoci terrorystycznej. Najwaniejszymi ogniskami zapalnymi s dzisiaj Syria, Irak, Palestyna i Afganistan, przy czym najbardziej skomplikowana sytuacja ma miejsce na obszarach pogranicza Syrii i Iraku, które zajli zwolennicy radykalnej islamskiej organizacji o nazwie Paęstwo Islamskie. Wydarzenia na tych obszarach oddziauj nie tylko na sytuacj w krajach ssiednich, ale maj wpyw na polityk w odlegych paęstwach, take we wschodniej Europie. Fundamentalizm muzumaęski nie jest ju rzadkoci w Europie, gdzie coraz czciej dochodzi do ataków terrorystycznych, a liczba rekrutowanych przez Paęstwo Islamskie ochotników take w paęstwach zachodnich wskazuje, e cay zachodni wiat ma dzisiaj bardzo powany problem. Konflikty majce miejsce na Bliskim Wschodzie wpywaj na sytuacj w Europie take w sposób poredni. Krwawa wojna zmusza setki tysicy ludzi w Iraku i Syrii do porzucenia swoich domów w celu ratowania ycia. Dua ich cz decyduje si na ryzykown i kosztown podró do Europy, by szuka moliwoci osiedlenia si w jednym z bogatych paęstw zachodnioeuropejskich. Skala tego procesu przerasta moliwoci krajów Unii Europejskiej, jeli chodzi o przyjmowanie imigrantów. Nie wszystkie paęstwa czonkowskie s skonne godzi si na proponowane przez Niemcy rozwizanie, polegajce na przyjmowaniu wszystkich przybywajcych imigrantów.
EN
The Middle East is a region that significantly affects world events. A relatively hopeful period in the form of revolutionary wave of the Arab Spring, from North Africa to Gulf countries has been drowned” in a return to business as usual”. The political situation has escalated to the etent possible in many countries of the region and has grown up into open military conflicts and terrorist activities of individuals or smaller groups. A number of hotbeds of tension is present in the region now - Syria, Iraq, Palestine and Afghanistan in a broader contet. The most complicated situation is on the border between Syria and Iraq, where followers of radical Islamist terrorist organization of Islamic State has created a state of the same name on its conquered territories. Events that take place in this space greatly affect not only immediate contact regions of Europe but also more distant areas. Central Europe and Slovakia is no eception. Eport” of Islamic fundamentalism in Europe and etension of activities of Islamic state in the form of terrorist attacks and the recruitment of volunteers left no doubt that Europe and the world are facing very tough opponent. Conflicts taking place in this region have an impact on Europe in the secondary form too. Tens of thousands of migrants who come mainly from Syria and Iraq are trying to leave their homes due to military events and persecution and to save their lives by fleeing and a subsequent immigration in the developed countries of Central and Western Europe. This rampant process has caused conflicts within the EU and stripped” different positions of individual countries diametrically.
Year
Volume
17
Pages
41-49
Physical description
Contributors
References
 • Angelovi, M., 2013, Slovak-ukrainian Schengen area. [w:] Ben, V. (red.): Visegrad Countries and Ukraine: Geography and Regional Policy. Preov, p. 94-101. http://www.unipo.sk/public/media/18286/Summer20University 20Almanac.pdf,
 • Angelovi, M., 2014, Slovak-ukrainian part of Schengen area. History, security and Quality of Life. Przeglad Geopolityczny, 10, p. 77-88.
 • Chmelar, E., 2013, O čo ide v Sýrii a o čo by malo ísť nám. http://www.amreport.sk/2013/09/o-co-ide-v-syrii-a-o-co-by-maloist-nam/
 • Foga, A., 2006a, Dialóg kultúr a civilizácií na príklade európsko- islamských vzťahov a edukačný proces. [w:] Maka, V., Gbrov, M. a kol. Európska únia a Slovensko na ceste k vedomostnej spoločnosti. Preov: FF PU, p. 92-100.
 • Foga, A., 2006b, Islam ako významný fenomén politického, hospodárskeho a spoločenského života v regióne Blízkeho a Stredného východu. esk geografie v evropskm prostoru. esk Budjovice: PF JU, p. 53-59.
 • Foga, A., 2008, Politickogeografický vývoj regiónu Blízkeho východu po druhej svetovej vojne . Geographia Cassoviensis, 2, . 1, p. 29-33.
 • Foga, A., 2011, Konflikty o vodné zdroje Blízkeho východu. Informace GS., 30, .1, p. 13-23,
 • Foga, A., 2013, Vzťahy EÚ s krajinami Blízkeho východu. Folia geographica, 55, . 21, p. 5-20.
 • Polek, J., 2015, Komentár k situácii na Blízkom východe. http://medzicas.sk/komentar-k-situacii-na-blizkom-vychode/
 • Simek, D., 2015, Analýza vojenskej situácie na území Iraku a Sýrie v rokoch 2007 – 2015 . http://despiteborders.com/analyza-vojenskej-situacie-na-uzemiiraku-a-syrie-v-rokoch-2007-2015/
 • Wilczyński, W. J., 2015, Zmierzch Europy – demograficzne konsekwencje przemian cywilizacyjnych, [w:] T. Z. Leszczyński (red.), Bezpieczeństwo Europy. Uwarunkowania społeczne, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków, s. 15-36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-c9ce3a9d-77ca-42b5-a747-8cee9d1b5ad2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.